👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

IELTS Speaking Activities: Các cách thức giúp bạn cải thiện Speaking

Nhiều bạn nói với DOL là mỗi khi ngồi vào bàn thi speaking, mặt đối mặt với giám khảo là chân tay rụng rời, quên hết chữ dù cho đã luyện ở nhà rất nhiều. Sau khi hỏi rõ thì DOL nhận thấy vấn đề nằm ở IELTS Speaking activities mà các bạn chọn luyện.Thường là các bạn lên mạng search đề gần đây và đọc học samples. Cách này đúng, nhưng chưa đủ để làm các bạn vững tâm lý khi thi thật. Vậy thì phải làm gì?

blog-cover-editor