Một số sample hay cho IELTS Writing Academic

Nhiều thí sinh thi IELTS đã dành nhiều thời gian để luyện viết những bài luận hay. Để đạt được điểm số mong muốn, họ nhồi nhét vào bài luận của mình những từ vựng không phổ biến hoặc lạm dụng ngữ pháp phức tạp. Có rất nhiều bài viết đơn giản hơn nhiều mà điểm 8.0 trở lên! Do đó việc tham khảo nhiều sample hay sẽ giúp bạn có cái nhìn đa chiều về cách viết một bài luận “ăn điểm”, cùng DOL xem qua bài viết dưới đây về ielts writing sample nhé!

I. Tổng quan về IELTS Writing học thuật

Bài thi Viết IELTS kéo dài trong 60 phút và bạn sẽ cần hoàn thành hai bài viết, mỗi bài yêu cầu các kiểu viết khác nhau (mô tả, báo cáo, thảo luận, tranh luận, văn bản quan điểm).

IELTS Writing Task 1

Cấu trúc bài làm của phần thi IELTS Writing Task 1
Cấu trúc gồm 3 phần của 1 bài Writing Task 1

Trong phần đầu tiên, bạn phải hoàn thành một bài viết dựa trên một số thông tin đồ họa hoặc hình ảnh. Bạn phải viết một báo cáo mô tả ít nhất 150 từ về thông tin được cung cấp.

IELTS Writing Task 2

Phần hai đòi hỏi nhiều hơn. Bạn phải lập luận bằng văn bản về một chủ đề nhất định và sắp xếp câu trả lời của mình một cách rõ ràng, đưa ra một số ví dụ để hỗ trợ cho quan điểm của bạn. Bạn sẽ phải viết ít nhất 250 từ và vì Task 2 dài hơn Task 1, bạn nên dành khoảng 40 phút cho phần này và 20 phút cho phần đầu tiên.

II. Tổng quan về IELTS Writing Task 1 và một số bài mẫu hay

Ở phần này, bạn được cung cấp một biểu đồ, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ và được yêu cầu tóm tắt và báo cáo thông tin bằng lời của bạn. Bạn có thể được yêu cầu chọn và so sánh dữ liệu, mô tả các giai đoạn của một quy trình, mô tả một đối tượng hoặc cách thức hoạt động của một thứ gì đó. Cùng xem qua một số ielts writing sample với những dạng đề khác nhau của DOL nhé!

1. Line graph

The line graph shows the global demand for different textile fibers between 1980 and 2015.

00:00

The line graph illustrates the total number of fibers that are needed all over the world from 1980 to 2015. 

Overall, it can be seen that the demand for polyester rose rapidly during the whole period. And while the global need for polyester, cotton, and cellulosic experienced an increase, that of wool dropped slightly over the period shown.  

In 1980, the cotton demand was 14 million tons, which made it the most popular fabric to be needed. From 2000, this number went up steadily to approximately 26 million before experiencing a drop of nearly 4 million tons. After a slight decline, the demand for this textile rose gradually to 31 million tons at the end of the period. Polyester demand also saw a stable increase from roughly 5 to 32 million tons in 2000, which was much greater than cotton. This fabric’s demand surged to reach its peak at 70 million tons, which was more than double that of cotton at the end of the period.  Regarding cellulosic and wool, the demand for the former experienced a slight decline of 1 million tons from 1980 to 2000 before rising to 10 million tons in 2015. Wool’s demand shared the opposite pattern. From 1980 to 2000, the figure wool declined to only 0.5 million tons after a minor increase of 1 million tons.

2. Bar chart

The charts below show the Internet use in different purposes in Australia in 2010, 2011 and the percentage by users.

00:00

The given chart illustrates data on the proportion of Australian Internet users who has various objectives in using the platforms in 2010 and 2011 and their age group was also reported.

Overall, it can be seen that most young Internet users in the country are in favor of using social media and a large proportion of people who used the Internet for emailing has been recorded. 

In terms of purposes, while emailings was the feature that attracted a majority of Internet users with 70%, there was a moderate percentage of people (approximately 50%) exploited the Internet for social media use and paying bills online.  Regarding age group, the older generation (65+ years old) prefers using email and paying bills online whereas almost 100% of young people aged between 18 - 25 use social media. In addition, there were only 27% of old-aged Internet users, which was nearly 3 times lower than the percentage of the younger group

3. Map

The diagrams below show the site of a school in 2004 and the plan for changes to the school site in 2024.

The given map illustrates the layout of an educational institution in 2004 and the projected plan to change the site in 2024. 

Overall, it can be seen that the most remarkable proposed feature of the school is the addition of one school building and car park. Accordingly, the number of students in this school is also predicted to increase. 

In 2004, the school was accessed by a road which directly led to the car park and main entrance to the site. Regarding the interior of the school, there were 2 school buildings which were divided by a path leading to a sports field. To the east and south of this educational site, it is surrounded by a lot of trees providing shade for 600 students attending the school.  1000 students are forecasted to join this school in 2024. Certain alterations will be made to the eastern part of the area. Specifically, there will be one more car park which is entered via a newly built road starting from the main one. School building 3 will replace the sport field which is projected to relocate to the external part near the shrubbery area. Noticeably, the road to the main entrance and the original car park will undergo no change

4. Table

The table shows the amount of money given to developing countries by the USA, EU countries and other countries from 2006 to 2010. (Figures are in millions of dollars)

00:00

The table illustrates the financial funds that America, European and other countries allocated to developing ones from 2006 to 2010.

Overall, it is clear that the amount of money donated saw an upward trend during the whole period. And while the USA was the biggest contributor, the EU and other nations gave almost similar small amounts in 5 years.

In 2006, the money from America given to developing countries was 9,8 million dollars, whereas that from European and other nations was 3,1 and 2,8 million dollars, respectively. In the next two years, this figure from all regions increased steadily before experiencing a slight drop of about 0,3 million in 2009 and rose again in 2010. The same trend can be observed in the total donations of all countries, which grew from 15,7 to 28,1 million, except for a decline of 0,9 million USD in 2009. 

At the end of the period, the USA still took the lead in the total financial aid allotted for developing countries with 20,3 million dollars, which was 5 times higher than the EU and other regions, 4,1, and 3,7 million dollars in specific. 

Mẹo giúp bạn vượt qua bí ý tưởng trong IELTS Writing một cách dễ dàng mà bạn có thể tham khảo ngay dưới đây nhé:

III. Tổng quan về IELTS Writing Task 2 và một số bài mẫu hay

IELTS Writing Task 2 yêu cầu bạn viết ít nhất 250 từ. Bạn sẽ trình bày một chủ đề và sẽ được kiểm tra khả năng phản hồi của bạn bằng cách đưa ra và giải thích một ý kiến, thảo luận về chủ đề, tóm tắt chi tiết, phác thảo vấn đề, xác định các giải pháp khả thi và hỗ trợ những gì bạn viết với lý do, lập luận và ví dụ có liên quan từ kiến thức hoặc kinh nghiệm của riêng mình.

Mỗi đoạn thân bài nên bắt đầu bằng một câu chủ đề cho người đọc biết nội dung của đoạn văn. Câu chủ đề nên có sự kết nối với ý kiến ​​của bạn từ phần giới thiệu. Phần còn lại của phần thân bài phải là các ý tưởng hỗ trợ và ví dụ liên quan đến câu chủ đề. Điều này sẽ tăng điểm của bạn cho tính mạch lạc và sự gắn kết của đoạn văn

https://ieltstutors.org/ieltstutors-tips-blog/academic-task-2-tips-for-writing-discursive-essays

Cùng xem qua một số ielts writing sample với những dạng đề khác nhau của DOL nhé!

1. Agree - Disagree

00:00

Working motivation has been attributed to a myriad of sources. Certain individuals are of the opinion that earning is of utmost importance that drives people to devote themselves to work. Although I am in consummate accord with the notion, I still think that other contributors including the purpose of the job and healthy competition between employees can also be regarded as elements motivating people to work harder. 

On the one hand, the significance of money earned by individuals from working has been attached to its paramount importance in fulfilling a desired life and solidifying one’s social status. It goes without saying that the majority of people work in a financial-oriented way to support other aspects of life such as recreation, education, or healthcare. Without financial means, people would desperately struggle to equip themselves with knowledge and handle extreme emergencies. Not to mention that the more money people make, the more respect they can gain from others. Social status has long been ascribed to the sound financial stage that each person can reach. Therefore, people are more dedicated to working to earn more money with an aim of achieving higher social recognition and admiration.  

On the other hand, there are multiple other ways to incentivize employees to work hard without financial involvement. The first motivation comes in the form of healthy competition between colleagues. In a community where workers are challenged against one another to deliver the best results, it will create a drive to work harder. This should be noted, though, that this healthy competitive attitude can turn into aggressive workplace politics if not supervised. Another motivation is when employees feel that they are serving a greater purpose in doing their jobs. For example, doctors and nurses work harder than in any other profession because they feel they have the responsibility to save lives In conclusion, the promise of earning ample money motivates employees to work hard in various ways. However, many other incentives also make workers more diligent including job purposes and favorable competition among workers.

2. Advantages and disadvantages

The use of social media is replacing face-to-face interaction among many people in society. Do you think the advantages outweigh the disadvantages?

00:00

The advancement of technology has profoundly initiated online interaction among individuals via the widespread use of social platforms. This trend plays a pivotal role in keeping in contact and widening a person's social network; however, I am of the opinion that its drawbacks outweigh those aforementioned advantages.

On the one hand, the replacement of face-to-face interaction with social media is beneficial in terms of getting in touch with acquaintances as well as broadening personal networks. First of all, it is undeniable that the use of social media allows people to connect to their beloved at ease regardless of geographical location. For example, the application Facebook or Twitter has enabled students studying abroad to contact their family members easily on a daily basis. Furthermore, the proliferation of these online platforms provides people with ample opportunities to make friends with other individuals across the globe. Having international peers is becoming more common as these social sites equip their users with features to find and form friendships with others from other countries. 

However, I deem the downsides of the substitution of in-person interaction with online tools more disadvantageous. To begin with, it goes without saying that the use of social media would potentially reduce the quality of interpersonal relationships. People have a tendency to use text or show no desire in face-to-face interactions; also, the addiction to screens has been an alarming issue that needs to be addressed. This phenomenon is detrimental as gradually people’s capability of being flexible and creative in using verbal means of communication would significantly be reduced. Besides, the use of social media poses the threat of losing personal information. Obviously, it is compulsory for individuals to register by providing personal data to become users of these platforms, this source of information could be used for evil purposes such as blackmailing or kidnapping. 

In conclusion, despite the potential of maintaining contact as well as widening social network of social media, I am in consummate accord with the idea that the replacement of these sites with in-person interaction does more harm than good in terms of interpersonal relationships as well as personal information.

3. Discuss both views

00:00

Whether people should be able to freely choose the sports or activities they want to partake in has become a topic of discussion. While some people argue that dangerous sports should be restricted, I firmly believe that the decision should lie with the players.

On the one hand, it is true that dangerous sports can come with several risks to the participants. Players always face life-threatening perils once they decide to take part in extreme sports, especially those that involve highly specialized gears, namely skydiving, motor-racing, or mountain climbing. However experienced the participants are, though rare, chances are that the required equipment can malfunction, thus causing the participants fatal wounds or even deaths. For instance, in May, 2021, a first-time skydiver and his experienced instructor were hospitalized due to parachute malfunctions in McLaren Vale, Australia.

On the other hand, I firmly advocate for the idea that players should have the autonomy to partake in any sport. To start with, one’s well-being is first and foremost within their individual liberties, therefore, banning a person from chasing their passion is unreasonable, especially when they have fully acknowledged the threats that come with it. For adrenaline junkies, extreme sports give them pleasure. Preventing them from sports such as skydiving or snowboarding equals taking away their source of happiness. Moreover, in reality, the preparation for these dangerous sports is always painstaking in order to reduce the chance of mortality. For example, one would need to pass a skydiving certification course if they wish to skydive solo.

In conclusion, while extreme sports are dangerous in some ways, I am of the opinion that they can be beneficial to the players’ mental well-being and thus should not be prohibited

4. Problems-Causes-Solutions

Major cities in the world are growing fast, as well as their problems. What are the problems that young people living in those cities are facing? Suggest some solutions.

00:00

Increased industrialization has led to the proliferation of young people moving from the countryside to cities. However, the growth of cities has created many social problems. In this essay, I will highlight some of these problems as well as ways to combat them.

The increasing rates of suicide and homelessness could be the main problems of social rapid development. It is true that higher rates of suicide have gone hand in hand with the rise of cities. This is because of the extreme amount of stress originating in harsh competition in working environments that exists within cities. Another common issue with cities is homelessness. The more people move to the cities, the more unaffordable prices of houses in the central area become. This leads to a high concentration of homeless within cities such as London or New York. Also, as automation increases within cities, it is likely that there will be a higher rate of unemployment. Hence, the problem of homelessness will likely persist.

Possible solutions to solving these problems may include the provision of access to more mental health services and the relocation of industrial zones to the suburbs. Chief among these is that more funds should be allocated to the healthcare system or passing legislation that would make it mandatory for companies and schools to provide assistance to those with psychological problems. Regarding the latter solutions, urgent actions should be taken to move major industries to the outskirts, which consequently prevents people from migrating to cities and hence lower the homelessness rate in metropolises. 

In conclusion, there have been many problems that have been associated with the rise of cities, such as higher suicide rates and homelessness. Nonetheless, there are steps that can be taken to help remedy these issues.

Bạn có thể xem thêm bí quyết đạt được 8.5 với IELTS Writing với Linearthinking:

IV. Các câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để đạt 8.0 trong IELTS Writing

Một số tiêu chí cần đạt để lấy được 8.0 IELTS Writing

  • Câu trả lời có liên quan đến câu hỏi

  • Trả lời tất cả các phần của câu hỏi

  • Sắp xếp nội dung một cách hợp lý, có tiến trình rõ ràng bằng cách sử dụng các cụm từ liên kết

  • Sử dụng từ vựng ít phổ biến hơn và viết đúng chính tả

Có những cách nào để cải thiện kỹ năng IELTS Writing?

Một số cách luyện kỹ năng Writing trong IELTS:

  • Ôn tập ngữ pháp và từ vựng

  • Đọc nhiều về những chủ đề muốn viết

  • Luyện viết thật nhiều

  • Thường xuyên xem lại bài viết và tự điều chỉnh

  • Xin phản hồi về bài viết từ những người có chuyên môn về bài viết

Ai sẽ đánh giá bài thi IELTS Writing?

Việc đánh giá kỹ năng IELTS Writing được thực hiện bởi các giám khảo được đào tạo và cấp chứng chỉ bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia hoặc IELTS Hoa Kỳ

  • Trên đây là những thông tin chung về 2 phần thi IELTS Writing và một số IELTS Writing sample mà bạn có thể tham khảo. Nếu muốn tìm hiểu nhiều hơn về những dạng bài này, các bạn có thể truy cập dol.vn nhé! DOL chúc các bạn sớm có được band điểm IELTS Writing mong muốn.