Hỗ trợ 25% học phí

Từ 20/06/2020 đến 01/12/2020

Mọi Khoá IELTS ở DOL đều là Chuẩn Đầu Ra - Chuẩn Tư Duy

Từ 20/06/2020 đến 01/12/2020
Hỗ trợ 25% học phí tất cả các khoá
Đăng ký ngay

Mọi Khoá IELTS ở DOL đều là Chuẩn Đầu Ra - Chuẩn Tư Duy

Từ 20/06/2020 đến 01/12/2020
Hỗ trợ 25% học phí tất cả các khoá
Đăng ký ngay

Liên hệ DOL English - IELTS Đình Lực

Liên hệ với DOL để kiểm tra đầu vào và được tư vấn lộ trình học thích hợp

Gọi cho chúng tôi
+84 366 827 368
Hãy đến gặp chúng tôi
458/14 Đường 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Ngã tư Ba Tháng Hai - Nguyễn Tri Phương, đầu đường là Satra Mart và BIDV

Hoặc trò chuyện với chúng tôi trên
Facebook
Dol features