0/0Câu đúng
Level cao

Chúc mừng bạn! Bạn có tư duy logic và phát triển ý khá tốt, cũng như nắm được mối liên hệ của những câu trong phần trả lời. Tiếp tục phát huy bạn nhé!