Hỗ trợ 25% học phí

Từ 20/06/2020 đến 01/12/2020

Mọi Khoá IELTS ở DOL đều là Chuẩn Đầu Ra - Chuẩn Tư Duy

Từ 20/06/2020 đến 01/12/2020
Hỗ trợ 25% học phí tất cả các khoá
Đăng ký ngay

Mọi Khoá IELTS ở DOL đều là Chuẩn Đầu Ra - Chuẩn Tư Duy

Từ 20/06/2020 đến 01/12/2020
Hỗ trợ 25% học phí tất cả các khoá
Đăng ký ngay
Free Test
Bạn giao tiếp tiếng anh có thật sự chuẩn?
Bạn giao tiếp tiếng ...

Tại sao bạn cần làm bài test này/

Trong tiếng Anh, kỹ năng giao tiếp thường là điều kiện bắt buộc mà tất cả mọi người cần phải trau dồi. Khả năng phản xạ và giao tiếp tốt chắc chắn sẽ đem lại cho bạn những thuận lợi nhất định trong công việc và cuộc sống. Hãy làm bài đánh giá sau đây để biết bạn có thật sự giỏi giao tiếp bằng tiếng Anh hay không.