Free Test
Bạn có biết cách sử dụng speak, talk, tell và say ...
Bạn có biết cách sử ...

Speak, Talk, Tell, Say có dễ dàng sử dụng như bạn nghĩ?

SPEAK, TALK, TELL và SAY là những động từ được sử dụng rất nhiều trong tiếng Anh. Tuy là những từ vựng thông dụng nhưng vẫn có rất nhiều người không nắm được cách dùng đúng trong giao tiếp. Hãy làm bài test dưới đây để kiểm tra xem bạn đã thực sự hiểu các động từ này hay chưa nhé.