Free Test
Khả năng tư duy của bạn đến đâu?
Khả năng tư duy của ...

Tại sao bạn nên làm bài test này?

Bạn có đang mắc kẹt trong lối mòn tư duy cũ khi học tiếng Anh? Hãy làm thử bài kiểm tra kỹ năng dưới đây để biết được bạn đã có đủ khả năng sáng tạo, đưa ra các ý tưởng trình bày hợp lý trong bài thi IELTS, khả năng diễn đạt logic và lập luận chặt chẽ hay chưa.