Free Test
Bạn có thật sự giỏi từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh?...
Bạn có thật sự giỏi ...

Mục đích của bài test này?

Từ vựng và ngữ pháp là hai yếu tố quyết định khả năng sử dụng tiếng Anh của bạn. Không có từ vựng, bạn không thể diễn đạt ý. Không có ngữ pháp, bạn không thể đặt câu. Bạn có tự tin mình là “master” với combo từ vựng & ngữ pháp này? Kiểm tra ngay đánh giá kỹ năng của bạn!