Free Test
Khả năng đọc hiểu tiếng anh của bạn?
Khả năng đọc hiểu ti...

Mục đích của bài test

Đọc hiểu văn bản luôn là một thử thách “khó nhằn" đối với các bạn học tiếng Anh. Không chỉ gặp khó khăn trong việc hiểu nội dung do từ vựng phức tạp, nhiều bạn còn đọc trước quên sau, thậm chí đoạn cuối quên hẳn đoạn đầu. Hãy kiểm tra xem bạn có gặp phải vấn đề tương tự?