Các Khóa học
Bài thi chuẩn hóa
Khóa học SATcoming soon
Khóa học GMATcoming soon
Khóa học GREcoming soon
Tiếng Anh học thuật
Cho học sinh THPTcoming soon
Cho học sinh THCScoming soon
Khóa viết luận tiếng Anhcoming soon
Tiếng ViệtEnglish

KHOÁ IELTS

Rút ngắn 1/2 thời gian luyện thi IELTS

VỚI BLENDED SMART LEARNING

Giới thiệu về LinearThinking

01

Phương pháp học Linearthinking

  • DOL nhận ra 2 vấn đề lớn của người Châu Á khi học Tiếng Anh

  • 1. Cách suy nghĩ trừu tượng, ẩn ý, chung chung khiến ko có từ vựng để diễn tả, khiến Speaking and Writing kém trôi chảy.

  • 2. Các phương pháp như SCANNING, SKIMMING chỉ phủ hợp cho người bản xứ, và rất có hại cho các bạn học viên, đặc biệt các bạn còn yếu từ vựng.

    Linearthinking, được sáng tạo bởi DOL, sinh ra để giải quyết 2 vấn đề này. Xem 1 bài giảng về linearthinking nhé.

Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

02

Giáo viên

03

Luyện tập online với Trí Tuệ Nhân Tạo

Các khoá học IELTS

khoá học

IELTS 4.0+

Học 48 giờ tại lớp

khoá học

INTENSIVE 0

Học 120 giờ tại lớp

khoá học

INTENSIVE 1

Học 120 giờ tại lớp

khoá học

IETLS 5.0+

Học 48 giờ tại lớp

khoá học

INTENSIVE 2

Học 120 giờ tại lớp

khoá học

SUPER INTENSIVE

Học 168 giờ tại lớp

khoá học

IETLS 6.0+

Học 48 giờ tại lớp

khoá học

IELTS 6.5+

Học 48 giờ tại lớp

khoá học

IELTS 7.0+

Học 48 giờ tại lớp

khoá học

IELTS 7.5+

Học 48 giờ tại lớp

khoá học

PRONUNCIATION

Học 48 giờ tại lớp

khoá học

IELTS 0-5.5

Học 192 giờ tại lớp

khoá học

IELTS 4-6.5

Học 176 giờ tại lớp

khoá học

IELTS 0-6.5

Học 312 giờ tại lớp

Điểm và review từ học viên