Chương trình Đối tác Phát triển Chiến lược với CLB HS-SV và NGOs: Tổng giá trị đến 1 TỶ đồng

27/10/20213 min read
Ngoài những nỗ lực tạo ra giá trị cho học viên, DOL cố gắng mang đến nhiều giá trị hơn nữa cho xã hội và cộng đồng thông qua các hoạt động hợp tác cùng CLB Học sinh, Sinh viên và tổ chức NGOs. Đăng ký ngay để tham gia chương trình.
9 vấn đề nhức nhối khi học IELTS Online mùa Corona
9 vấn đề nhức nhối khi học IELTS Online mùa Corona
Xem giải pháp của DOL