Practice Makes Perfect - Exploring Writing

Giới thiệu về cuốn Practice Makes Perfect - Exploring Writing

Đây không phải là quyển sách chuyên dụng dạy về IELTS Writing, tuy nhiên, các bạn ở giai đoạn bắt đầu học anh văn hoặc IELTS 4.0 - 5.0 có thể thoải mái sử dụng quyển này.

Quyển được chia thành 4 phần chính:

  • Finding and Developing Ideas for Writing,
  • Writing the Draft
  • Revision
  • và cuối cùng là Proofreading.

Trong phần đầu - Finding and Developing Ideas for Writing, sách hướng dẫn các bạn khá chi tiết cách tìm ý tưởng lẫn việc khai triển câu, phát triển ý từ chủ đề sẵn có. Chương này liệt kê khá đầy đủ các chủ đề giao tiếp và viết văn của chúng ta, là bàn đạp tốt giúp các bạn có nền tảng phân tích nhanh hơn khi gặp một đề nghị luận nào. Tiếp đó, ở những chương sau, các bạn có thể học theo các kỹ thuật áp dụng cho việc Viết - Writing để luyện tập thành thói quen tốt cho mình.

Đúng với tên gọi của sách - Practice Makes Perfect - quyển sách gồm rất nhiều bài tập, giúp bạn có cơ hội luyện tập việc viết bài thường xuyên và luôn hỗ trợ bạn bắt đầu từ những câu cơ bản nhất.

Download now