đến 24/05/2020

Học bổng trị giá 1.000.000đ

Mọi Khoá IELTS ở DOL đều là Chuẩn Đầu Ra - Chuẩn Tư Duy

Nhận học bổng 1.000.000đ khi đăng ký
trước 24/05/2020
Đăng ký nhận ưu đãi ngay

Mọi Khoá IELTS ở DOL đều là Chuẩn Đầu Ra - Chuẩn Tư Duy

Nhận học bổng 1.000.000đ khi đăng ký
trước 24/05/2020
Đăng ký nhận ưu đãi ngay

Tactics for Listening Basic

Giới thiệu về cuốn Tactics for Listening Basic

Với trong 24 chủ đề khác nhau, Tactics for Listening Basic cung cấp các nhóm từ vựng thường hay xuất hiện trong đề thi IELTS Listening cho người học dễ nắm bắt.

Điểm khác biệt của Tactics for Listening Basic này chính là các kỹ thuật làm bài Listening không chia theo các dạng câu hỏi như các sách khác. Thay vào đó, sách này lại chia theo nội dung bài nói, bài audio để người nghe dễ nắm bắt tình tiết hơn. Cụ thể, trong mỗi unit sách sẽ chia Strategies theo các nhóm “Listening for likes and dislikes”, “Listening for gist” (nghe đại ý), “Listening for attitudes”, v.v. .

Với cách tiếp cận này, IELTS Đình Lực thấy rằng quyển sách sẽ hỗ trợ bạn nhiều hơn, giảm thiểu các trường hợp mắc các bẫy trong phần nghe IELTS Listening.

Download now