Tương tác liên tục - Khơi gợi vấn đề

Published 16/04/2020

Ở bài giảng trên, giáo viên không áp đặt ngay phương pháp viết và bắt học viên phải làm theo. Thay vào đó, giáo viên tương tác liên tục với học viên, bắt đầu từ việc tái hiện lại cách viết cũ của học viên, sau đó cùng học viên phát hiện ra những vấn đề với cách viết cũ này, trước khi tìm ra một phương pháp viết hay và hiệu quả hơn. Cách giảng dạy theo hướng khơi gợi vấn đề này biến học viên thành một phần của bài học thay vì chỉ là một người nghe thụ động, từ đó tăng tính sống động của bài giảng.

Don't forget to share this book!