[IELTS Writing Số Đặc biệt] Tập 3 - 4 Bước nâng cấp câu 5.0 lên 8.0 P2

WritingPublished 09/06/2019

[IELTS Writing Số Đặc biệt] Tập 3 - 4 Bước nâng cấp câu 5.0 lên 8.0 P2

Series đặc biệt hướng dẫn IELTS Writing của IELTS Đình Lực - DOL English

Tập 3 sẽ giới thiệu các bạn phương pháp nâng cấp câu đơn từ level 5.0 lên 8.0 sau 4 bước đơn giản và rất dễ áp dụng.

----------------------

Website: https://dolenglish.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/dolenglish/

Lịch khai giảng: https://dolenglish.vn/lich-hoc/

Học phí: https://dolenglish.vn/hoc-phi/

Don't forget to share this book!