[IELTS Writing Số Đặc biệt] Tập 2 - Paraphrasing 8.0 không dùng từ đồng nghĩa - Chủ đề Education

WritingPublished 09/06/2019

[IELTS Writing Số Đặc biệt] Tập 2 - Paraphrasing level 8.0 không cần dùng từ đồng nghĩa - Chủ đề Education

Series đặc biệt hướng dẫn IELTS Writing của IELTS Đình Lực - DOL English

Tập 3 sẽ giới thiệu các bạn phương pháp paraphrasing (viết lại câu) level 8.0 mà không cần phải sử dụng từ đồng nghĩa với các cụm từ thường gặp trong chủ đề Education.

----------------------

Website: https://dolenglish.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/dolenglish/

Lịch khai giảng: https://dolenglish.vn/lich-hoc/

Học phí: https://dolenglish.vn/hoc-phi/

Don't forget to share this book!