6.0+1.0
Ngân Giang
The University of Melbourne
Đầu vào: 6.0
Đã tham gia khoá: IELTS 7.0+
6.0+1.0
Bảo Hân
Lớp 12 trường THPT NTMK
Đầu vào: 6.0
Đã tham gia khoá: IELTS 7.0+
6.0+1.0
Duy Minh
THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa - TPHCM
Đầu vào: 6.0
Đã tham gia khoá: IELTS 7.0+
6.0+1.0
Quốc Khánh
Đại Học Y Dược Tp.HCM
Đầu vào: 6.0
Đã tham gia khoá: IELTS 7.0+
6.0+1.0
Uyên Phương
SV ĐH Quốc Tế
Đầu vào: 6.0
Đã tham gia khoá: IELTS 7.0+
6.0+1.0
Phuong Trinh
RMIT Viet Nam
Đầu vào: 6.0
Đã tham gia khoá: IELTS 7.0+
6.0+1.0
Hữu Khánh
SV ĐH Bách Khoa TPHCM
Đầu vào: 6.0
Đã tham gia khoá: IELTS 7.0+
6.0+1.0
Vinh Hiển
SV ĐH Kinh Tế TPHCM
Đầu vào: 6.0
Đã tham gia khoá: IELTS 7.0+
6.0+1.0
Nguyệt Thanh
ĐH Bách Khoa TPHCM
Đầu vào: 6.0
Đã tham gia khoá: IELTS 7.0+
6.0+1.0
Ngọc Sơn
SV ĐH Bách Khoa
Đầu vào: 6.0
Đã tham gia khoá: IELTS 7.0+
6.0+1.0
Tú Linh
SV ĐH Quốc Tế
Đầu vào: 6.0
Đã tham gia khoá: IELTS 7.0+
6.0+1.0
Kim Ngọc
Charles Sturt University
Đầu vào: 6.0
Đã tham gia khoá: IELTS 7.0+