Hỗ trợ 25% học phí

Từ 20/06/2020 đến 01/12/2020

Mọi Khoá IELTS ở DOL đều là Chuẩn Đầu Ra - Chuẩn Tư Duy

Từ 20/06/2020 đến 01/12/2020
Hỗ trợ 25% học phí tất cả các khoá
Đăng ký ngay

Mọi Khoá IELTS ở DOL đều là Chuẩn Đầu Ra - Chuẩn Tư Duy

Từ 20/06/2020 đến 01/12/2020
Hỗ trợ 25% học phí tất cả các khoá
Đăng ký ngay
khoá ieltsWhole-Hearted Teachers

Nguyen Canh Luan

IELTS Speaking 8.5

Ha Dang Nhu Quynh

Á Khoa Sư Phạm Anh

Le Dinh Luc

IELTS TEACHER TRAINER

Tran Giang Thanh

Thạc sĩ Giảng dạy ngôn ngữ Anh - Đại học Sussex - Vương quốc Anh

Tran Anh Khoa

8.0 IELTS Overall, Top 1% SAT, Giải III Quốc gia tiếng Anh

Nguyen Ba Tho

8.0 IELTS Overall, Giảng viên Y Dược

Le Duy Anh

8.5 IELTS Overall

Pham Khoa Nguyen

Founder noitienganhchuan.com

Le Dinh Luc

  • Creator of Linear Thinking and Blended Smart Learning Model

  • IELTS Teacher Trainer

  • Founder of DOL English and DOL Tech

Our Linear Thinking challenges conventional English teaching methods…