đến 01/04/2020

Học bổng trị giá 2.000.000đ

Mọi Khoá IELTS ở DOL đều là Chuẩn Đầu Ra - Chuẩn Tư Duy

Nhận học bổng 2.000.000đ khi đăng ký
trước 01/04/2020
Đăng ký nhận ưu đãi ngay

Mọi Khoá IELTS ở DOL đều là Chuẩn Đầu Ra - Chuẩn Tư Duy

Nhận học bổng 2.000.000đ khi đăng ký
trước 01/04/2020
Đăng ký nhận ưu đãi ngay
Chuẩn đầu ra không những điểm số mà còn tư duy

Chương trình học IELTS 4.0 5.0 6.0 6.5 7.0 Intensive 0 Intensive 1 Intensive 2

Đối tượng
- yếu căn bản về ngữ pháp, cấu trúc câu - cần cải thiện band điểm nhanh nhất trong thời gian ngắn - có thể dành toàn bộ thời gian và thật sự nghiêm túc trong việc học tiếng Anh"
Cách tiếp cận
Khoá học cung cấp cho các bạn vốn từ vựng và collocations cơ bản và cần thiết cho 4 kỹ năng - Nghe, Nói, Đọc, Viết. Sử dụng phương pháp đặc biệt, khoá học giúp các bạn thay đổi tư duy sử dụng ngôn ngữ, lấy lại nền tảng tiếng Anh căn bản, bỏ lối suy nghĩ đọc, viết và nói dịch. Sau khoá học này, các bạn sẽ nói và viết được câu đúng và 1 bài văn thành thạo và lưu loát, cũng như đọc hiểu nhanh và chính xác nội dung của 1 đoạn văn ở những chủ đề quen thuộc."
Khai giảng
Khai giảng hàng tháng
Mục tiêu đầu ra
2.05.0+

Chương trình học lớp IELTS Intensive 0

Tuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4
Tuần 5
Tuần 6
Tuần 7
Tuần 8
Reading
 • Sai lầm trong phương pháp đọc dịch
 • Cách đọc hiểu câu nhanh & đúng nhờ vào Linearthinking
 • Các câu trúc câu cơ bản và quan trọng trong bài đọc
 • Luyện tập đọc hiểu câu nhanh theo Linearthinking
 • Cách tra và học từ vựng hiệu quả trong bài đọc
 • Cách tiếp cận dạng câu hỏi Gap-fill questions
 • Tận dụng cấu trúc câu trong bài đọc cho bài viết

Listening
 • Lý do nghe hoài không tiến bộ
 • Giới thiệu bản chất của việc nghe và cách học nghe hiệu quả
 • Cách tự tập Listening ở nhà
 • Bài kiểm tra thử (mock test)
 • Học nghe: Name & Places

Writing
 • Sai lầm trong phương pháp học Writing cũ
 • Cách tiếp cận Writing đúng
 • Cách viết câu luôn đúng
 • Cách học 1 từ mới hiệu quả cho mục đích viết"
 • Cách tự kiểm tra độ chính xác của câu viết
 • Điểm ngữ pháp: verb patterns

Speaking
 • Thay đổi thói quen Nói dịch từ Việt sang Anh
 • Cách nói một câu lưu loát
 • Cách tự tập nói ở nhà
 • Chủ đề: Shopping & Watching TV
 • Luyện tập nói lưu loát 1 câu
 • Diễn đạt nhanh ý khi nói về sở thích cá nhân với các verb patterns thông dụng
 • Chủ đề: Hobbies & Interest
 • Học cách phát âm các nguyên âm cơ bản

Reading
 • Áp dụng Linearthinking vào đọc hiểu 2 đoạn văn ngắn
 • Cách nhớ từ vựng hiệu quả
 • Cách tiếp cận dạng câu hỏi Multiple Choice
 • Làm bài test từ vựng đã học
 • Tận dụng cấu trúc câu trong bài đọc cho bài viết
 • Áp dụng Linearthinking vào đọc hiểu 2 đoạn văn ngắn
 • Cách tiếp cận dạng câu hỏi T/F/NG
 • Làm bài test từ vựng đã học
 • Tận dụng cấu trúc câu trong bài đọc cho bài viết

Listening
 • Học nghe: Number
 • Học nghe: Money

Writing
 • Cách viết 1 đoạn nhanh và đúng
 • Cách tự kiểm tra lại độ chính xác của đoạn viết
 • Làm quen với dạng bài Advantage & Disadvantage trong Writing task 2
 • Ngữ pháp thực tiễn:
  • S-V agreement
  • Tense & cách dùng tense đúng trong mọi context"
 • Viết đoạn văn ngắn
 • Làm quen với dạng Problem/ Cause/ Solution
 • Ngữ pháp thực tiễn:
  • Articles
  • Preposition & cách dùng trong bài viết về một hành trình

Speaking
 • Luyện tập nói lưu loát 1 câu
 • Diễn đạt nhanh ý khi nói về lợi thế của 1 sự vật sự việc với các verb patterns thông dụng
 • Chủ đề: Internet & social media
 • Học cách phát âm các nguyên âm cơ bản (cont.)
 • Luyện tập nói lưu loát 1 câu
 • Diễn đạt nhanh ý khi đưa ra cảm nghĩ và nhận xét với các verb patterns thông dụng.
 • Chủ đề: books and movies
 • Học cách phát âm các nguyên âm cơ bản (cont.)

Reading
 • Áp dụng Linearthinking vào đọc hiểu 2 đoạn văn ngắn
 • Ôn tập dạng câu hỏi T/F/NG + Gapfill
 • Làm bài test từ vựng đã học
 • Tận dụng cấu trúc câu trong bài đọc cho bài viết
 • Áp dụng Linearthinking vào đọc hiểu 2 đoạn văn dài
 • Ôn tập dạng câu hỏi T/F/NG + Gapfill
 • Làm bài test từ vựng đã học
 • Tận dụng cấu trúc câu trong bài đọc cho bài viết

Listening
 • Học nghe: Date
 • Cách xử lý dạng câu hỏi Gapfill

Writing
 • Triển khai ý tưởng cho bài viết Writing task 2 với Linearthinking
 • Ngữ pháp thực tiễn:
  • Passive voice & cách dùng để bài viết tự nhiên và liên kết hơn
  • Comparison & ranking & áp dụng trong bài viết Writing task 1
 • Cách liên kết 2 câu trong 1 ý không cần dùng từ nối
 • Luyện viết đoạn văn ngắn
 • Học collocations các topic phổ biến trong Writing

Speaking
 • Luyện tập nói lưu loát 1 câu
 • Diễn đạt nhanh ý khi nói về cơ hội trong tương lai
 • Chủ đề: study abroad
 • Học cách phát âm các nguyên âm cơ bản (cont.)
 • Ôn tập
 • Chủ đề: Travelling

Reading
 • Áp dụng Linearthinking vào đọc hiểu 2 đoạn văn dài
 • Phân biệt được sự khác nhau giữa T/F/NG và Y/N/NG
 • Làm bài test từ vựng đã học
 • Tận dụng cấu trúc câu trong bài đọc cho bài viết
 • Luyện tập đọc nắm ý chính của đoạn nhờ đọc connection theo phương pháp Linearthinking
 • Học cách tiếp cận dạng Matching heading & Matching names
 • Làm bài test từ vựng đã học
 • Tận dụng cấu trúc câu trong bài đọc cho bài viết

Listening
 • Cách xử lý dạng câu hỏi Multiple choice
 • Cách xử lý dạng câu hỏi Note completion

Writing
 • Tổng quan Writing Task 2
 • Cách nghĩ và phát triển ý tưởng với Linearthinking
 • Dàn ý chung cho bài văn Writing task 2
 • Cách viết bài Advantage/ Disadvantage
 • Luyện tập nghĩ và phát triển ý tưởng với Linearthinking
 • Cách paraphrase hiệu quả không cần dùng synonyms
 • Học collocations các topic phổ biến trong Writing

Speaking
 • Cách khai triển ý để nâng cấp câu trả lời
 • Chủ đề: work & study"
 • Cách khai triển ý để nâng cấp câu trả lời
 • Chủ đề: Food

Reading
 • Luyện tập đọc theo phương pháp Linearthinking
 • Ôn tập dạng câu hỏi Matching heading & Matching names
 • Làm bài test từ vựng đã học
 • Tận dụng cấu trúc câu trong bài đọc cho bài viết

Listening
 • Cách xử lý dạng câu hỏi Flowchart
 • Ôn luyện các dạng câu hỏi đã học

Writing
 • Các lỗi sai thường gặp trong bài viết
 • Biết cách tự sửa bài essay
 • Học collocations các topic phổ biến trong Writing

Speaking
 • Cách khai triển ý để nâng cấp câu trả lời
 • Chủ đề: sports
 • Ôn luyện cách nâng cấp câu trả lời
 • Chủ đề: shopping

Reading
 • Luyện tập dùng Linearthinking để đọc hiểu các đoạn văn dài
 • Học cách tiếp cận dạng Matching information
 • Ôn các dạng câu hỏi detail
 • Làm bài test từ vựng đã học
 • Tận dụng cấu trúc câu trong bài đọc cho bài viết

Listening
 • Cách xử lý dạng câu hỏi Summary Completion
 • Cách xử lý dạng câu hỏi trong phần Map

Writing
 • Luyện tập nghĩ và phát triển ý tưởng với Linearthinking trong dạng đề Problems & solutions
 • Cách đưa solutions hợp lý và nhanh chóng
 • Cách viết bài Problems & solutions
 • Học collocations các topic phổ biến trong Writing

Speaking
 • Ôn tập các kiến thức đã học:
  • Nói 1 câu nhanh & lưu loát
  • Biết cách nâng cấp câu
 • Chủ đề: daily routine"
 • Cải thiện câu trả lời sử dụng markers
 • Cách phát triển ý nhanh và logic với Linearthinking
 • Chủ đề: technology

Reading
 • Luyện tập dùng Linearthinking để đọc hiểu các đoạn văn dài
 • Ôn các dạng câu hỏi hỏi main idea
 • Làm bài test từ vựng đã học

Listening
 • Cách xử lý dạng câu hỏi Gapfill & Multiple choice
 • Cách phân biệt những từ gần âm

Writing
 • Luyện tập nghĩ và phát triển ý tưởng với Linearthinking trong dạng đề Causes & solutions
 • Cách viết bài Causes & solutions
 • Học collocations các topic phổ biến trong Writing

Speaking
 • Ôn tập phát triển ý trong bài Nói
 • Chủ đề: health

Reading
 • Luyện tập dùng Linearthinking để đọc hiểu các đoạn văn dài
 • Ôn các dạng câu hỏi IELTS Reading
 • Làm bài test từ vựng đã học
 • Nhận đánh giá về điểm yếu/ mạnh trong Reading từ giáo viên
 • Nắm được cách khắc phục điểm yếu và định hướng cách học sau khi hết khoá

Listening
 • Ôn tập: section 1+2
 • Ôn tập: section 3+4

Writing
 • Ôn tập các kiến thức đã học
 • Nhận đánh giá về điểm yếu/ mạnh trong Reading từ giáo viên
 • Nắm được cách khắc phục điểm yếu và định hướng cách học sau khi hết khoá

Speaking
 • Ôn tập phát triển ý trong bài Nói
 • Chủ đề: transportation
 • Ôn tập

Giáo viên các lớp IELTS Intensive 0

Fashionista Khoa Dược
Nguyễn Bá Thọ
Guest Speaker của Main Show the IELTS Face-off mùa 4
Giáo viên siêu chất
Lê Duy Anh
8.5 IELTS Overall

Case study

01
Hải Như
10.10.2019
Case Study

Hotgirl Đại học Luật, xuất sắc 8.0

Đầu vào
6.0
Đầu ra
8.0

“Như nghe bạn kể khi học ở những nơi khác, các bạn chủ yếu là luyện tập với nhau hoặc với giáo viên, chủ yếu là nói dựa vào bản năng và không có bất kỳ phương pháp nào. Còn ở DOL, anh Luân sẽ giảng giải trước về cấu trúc bài thi cũng như cấu trúc câu trả lời cần có những gì. Trước khi học mỗi chủ đề, anh Luân sẽ liệt kê những cụm từ cần thiết, cách sử dụng của các cụm này. Đồng thời, anh Luân cũng gom idea của cả lớp để từ đó giúp các bạn phát triển lên thành 1 bài nói mạch lạc, chặt chẽ 🎉”

01. Phân tích đầu vào

 • Background: Chuyên Anh THPT Trần Đại Nghĩa. Có nền tảng về kiến thức nhưng chưa biết vận dụng hiệu quả.
  • Listening đầu vào: 30/40 câu (tương đương 6.0)
  • Reading đầu vào: 25/40 câu (tương đương 5.0)
  • Writing đầu vào: Có vốn từ vựng, tuy nhiên khi sử dụng chưa được tự nhiên và đúng ngữ cảnh. Vẫn còn tình trạng dịch từ Việt sang Anh nên câu văn chưa mượt mà. Cần củng cố thêm về collocation và word pattern.
 • Học viên lớp: IELTS 7.0+ tháng 10/2019

Xem case study của Hải Như
02
Xuân Hạ
11.11.2019
Case Study

Tăng 1.0 band sau 2 tháng, ước mơ du học đã rất gần rồi!

Đầu vào
6.0
Đầu ra
7.0

Tăng 2.0 band Reading chỉ sau 2 tháng học tại DOL (6.0 → 8.0). Trước đây Hạ đọc bài thường đọc theo từ khoá, scan & skim rồi trả lời theo cảm tính. Hạ nghĩ là nó sẽ đúng nhưng thật ra lại không đúng chút nào 😂 Sau khi học tại DOL, Hạ được chị Thanh chỉ cho cách đọc theo Linearthinking. Cụ thể là đọc sentence structure và đọc connection giữa các câu. Với cách đọc này, Hạ dễ dàng nắm được trọng tâm của một câu, và biết được câu trả lời thực chất nằm ở đâu trong bài đọc.

01. Phân tích đầu vào

Background: Học sinh lớp 12 trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong

Đã từng thi IELTS với kết quả Overall 6.0

 • Listening 6.5
 • Reading 6.0
 • Writing 6.0
 • Speaking 5.5

Mục tiêu thi IELTS để du học.

Xem case study của Xuân Hạ
03
Vũ Anh Đức
16.01.2020
Case Study

2 tháng 6.5 - Định cư New Zealand

Đầu vào
5.5
Đầu ra
6.5

Anh Đức đến với DOL trong một tình thế hết sức...gấp gáp. Cận Tết, ai nấy đều bận mà anh thì cần liền cái bằng IELTS để nộp hồ sơ định cư New Zealand. Anh Đức cũng khá căng thẳng vì khả năng lúc đó chỉ cần 5.0-5.5 cho cả 4 kỹ năng, mà mục tiêu lại tới 6.5. Nhưng cũng nhờ sự nhiệt tình của các bạn giáo viên, sự support linh động từ phía trung tâm cũng như phương pháp học rất đặc biệt, anh Đức đã hoàn thành được mục tiêu của mình.

Xem case study của Vũ Anh Đức
04
Lâm Anh
19.01.2020
Case Study

Quê em Kiên Giang, lên Sài Gòn 2 tháng, mang về 6.5

Đầu vào
5.0
Đầu ra
6.5

Lâm Anh tăng tận 2.5 band Reading chỉ sau 2 tháng học (5.0 lên 7.5). Lâm Anh bị “mê" phương pháp học Reading của DOL (phương pháp đọc structure) đến nỗi mà giờ về Kiên Giang thì không học theo scan & skim được nữa luôn. Cũng nhờ phương pháp reading độc chiêu này mà Lâm Anh trở thành “idol" ở quê, được bao người ngưỡng mộ. P/S: Lâm Anh còn dự tính sẽ mở lớp truyền bá lại Linearthinking tại Kiên Giang để kiếm tiền uống trà sữa qua ngày, mọi người có thể ghé ủng hộ 😎😎

Xem case study của Lâm Anh
05
Kim Ngân
18.01.2020
Case Study

Từ hoang mang đến 6.0 sau 2 tháng

Đầu vào
4.5
Đầu ra
6.0

Đối với Ngân, Reading là một nguồn hoang mang vô tận, đặc biệt là phần Matching Headings. Có khi Ngân làm 3 passages mất tận 3 tiếng mà chỉ đúng 25/40 câu. Học xong khoá Intensive tại DOL thì Ngân tự tin hơn nhờ vắt vai bí kiếp đọc sentence structure. Cách đọc này hay ho ở chỗ bạn có thể hiểu được đoạn văn nói gì (hiểu thực sự luôn đấy, không phải đoán mò đâu), mà lại không mất quá nhiều thời gian và không cần vốn từ vựng khủng. Kết quả đi thi Ngân nhẹ nhàng lấy 6.0 chỉ với 1 giờ cho cả 3 bài đọc.

Xem case study của Kim Ngân
06
Anh Thư
19.01.2020
Case Study

Tăng 1.0 sau 1 tháng, giật học bổng Nhật hoàn toàn xứng đáng!

Đầu vào
6.0
Đầu ra
7.0

Thư cần gấp apply du học Nhật, nên chỉ học đúng 1 tháng, xếp 2 lớp Intensive 2 học nửa chương trình đầu và nửa chương trình sau lớp Super Intensive, sáng học 2 3 4 5 6 và tối học 2 3 4 5 6 sau đó được học bổng du học Nhật 80% nha!!

Xem case study của Anh Thư
07
Thu Thảo
18.01.2020
Case Study

Hành trình 0 đến 7.0 IELTS - Giành học bổng 1.9 tỷ của Furman University

Đầu vào
Đầu ra
7.0

Học khoá Intensive nên mọi người cũng hiểu tình thế “nguy cấp" của Thảo rồi. Dù đã học cấp 2 và cấp 3 bên Mỹ nhưng đụng đến IELTS dạng tiếng Anh học thuật thì cũng khá căng, và cuộc đời bao nhiêu nồi bánh chưng thì Thảo cũng chưa đụng đến IELTS bao giờ luôn. Căng thẳng hơn là Thảo cần một số điểm IELTS tương đối để nộp học bổng nữa. Nhưng cuối cùng DOL không phụ lòng người, Thảo đã lấy được IELTS 7.0 và ẵm luôn được học bổng của trường Furman University (1.9 tỷ cho 4 năm lận á mọi người, mừng ghê!!!).

Xem case study của Thu Thảo

Kiểm tra đầu vào miễn phí và đồng hành cùng DOL nhé bạn

Họ & Tên
Email
Số điện thoại
Thời gian bạn muốn DOL gọi điện tư vấn?