Học Tiếng Anh với Linearthinking
Hệ Phương pháp Tiếng Anh Tư duy
dành cho người Việt

Chương trình học IELTS PRE IELTS 4.0 5.0 6.0 6.5 7.0 IELTS Writing Aim 7.5 Intensive 0 Intensive 1 Intensive 2 IELTS Online mùa Corona

Đối tượng
Những bạn đã nắm được kiến thức ngữ pháp cơ bản, có vốn từ vựng khá ở những chủ đề quen thuộc, thích viết câu kép dài và phức tạp nhưng không tự nhiên. Những bạn đang cần thi lấy bằng gấp Những bạn có thể dành toàn bộ thời gian và thật sự nghiêm túc trong việc học tiếng Anh"
Cách tiếp cận
Với phương pháp hoàn toàn mới, khoá học cung cấp cho học viên cách viết câu đa dạng và tự nhiên. Đồng thời, học viên cũng sẽ học được cách tiếp cận logic với tất cả các dạng đề trong Viết và Nói theo tư duy Linearthinking. Bằng cách đọc theo phương pháp Linear - đọc structure và connection, bất kể khi gặp các topics lạ hoặc nhiều từ vựng khó, các bạn vẫn có thể tóm ý được từng đoạn nhanh chóng và từ đó trả lời chính xác các câu hỏi trong bài Đọc.
Khai giảng & Thời lượng
120 giờ / 40 buổi / 8 tuần Khai giảng hàng tháng
Mục tiêu đầu ra
6.5
5.06.5+

Chương trình học lớp IELTS Intensive 2

Tuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4
Tuần 5
Tuần 6
Tuần 7
Tuần 8
Reading
 • Sai lầm trong Skim/ scan và các phương pháp đọc truyền thống
 • Cách đọc hiểu câu nhanh & nắm được ý chính của bài với Linearthinking
 • Cách đọc nắm main idea với Linearthinking
 • Học cách tiếp cận dạng Matching heading

Listening
 • Lý do nghe hoài không tiến bộ
 • Giới thiệu bản chất của việc nghe và cách học nghe hiệu quả
 • Học nghe: Name & Places

Writing
 • Hiểu cách giám khảo chấm điểm Writing theo từng tiêu chí
 • Cách để viết 1 câu luôn đúng
 • Cách nâng cấp câu
 • 4 bước để viết 1 bài Writing task 2 hiệu quả
 • Cách để nghĩ và phát triển ý tưởng với Linearthinking

Speaking
 • Tổng quan bài thi IELTS Speaking
 • Hiểu cách giám khảo chấm điểm theo từng tiêu chí
 • Cách phát triển ý nhanh và logic với Linearthinking
 • Cách luyện nói ở nhà
 • Topic: Work & study
 • Luyện phát triển ý nhanh và logic với Linearthinking trong Speaking Part 1
 • Cách làm cho câu trả lời tự nhiên với markers
 • Topic: Accommodation

Reading
 • Luyện tập đọc nắm main idea với Linearthinking
 • Luyện tập làm dạng Matching heading
 • Luyện tập đọc nắm main idea với Linearthinking
 • Cách tiếp cận dạng Multiple Choice & Matching Name

Listening
 • Học nghe: Number, Time, Date
 • Cách tiếp cận Section 1

Writing
 • Cách để đổi câu đơn thành câu phức
 • Cách để liên kết 2 câu trong 1 ý không cần dùng linking words
 • Cách để liên kết 2 ý 1 cách tự nhiên, mạch lạc
 • Cách approach và viết dạng bài Advantage and disadvantage + Advantage outweigh disadvantage

Speaking
 • Luyện phát triển ý nhanh và logic với Linearthinking
 • Cách tranh luận - chủ đề: Zoo
 • Luyện phát triển ý nhanh và logic với Linearthinking
 • Cách tự học từ vựng theo topic trong Speaking
 • Chủ đề: Health

Reading
 • Luyện tập đọc nắm main idea với Linearthinking
 • Luyện tập làm dạng Multiple Choice & Matching Name
 • Cách học và ôn từ vựng hiệu quả (với từ vựng đơn)
 • Cách áp dụng từ vựng từ Reading vào Writing
 • Nắm được tư duy hệ thống collocations để nhớ từ hiệu quả

Listening
 • Ngôn ngữ cần biết do dạng Map
 • Cách tiếp cận dạng Map

Writing
 • Cách approach và viết dạng bài Problems/ Causes/ Solutions
 • Cách approach và viết dạng bài Discuss both views
 • Cách paraphrase không cần dùng synonyms

Speaking
 • Ôn Part 1
 • Mô phỏng phòng thi Speaking
 • Cách tiếp cận các dạng câu hỏi trong Speaking Part 3 với Linearthinking.
 • Topic: Politeness

Reading
 • Luyện tập đọc hiểu câu nhanh với Linearthinking
 • Học cách tiếp cận dạng Gapfill + T/F/NG
 • Luyện tập đọc hiểu câu nhanh với Linearthinking
 • Luyện tập dạng Gapfill + T/F/NG

Listening
 • Cách tiếp cận dạng Flowcharts
 • Cách tiếp cận dạng Sentence completion

Writing
 • Cách tiếp cận và viết dạng bài Agree and disagree
 • Cách đưa example nhanh và thuyết phục
 • Tìm hiểu dạng bài Writing Task 1
 • Chọn lọc và hệ thống thông tin trong Writing task 1 bất chấp đề với Linearthinking
 • Hướng dẫn paraphrase để viết Introduction trong 30 giây

Speaking
 • Cách sắp xếp câu trả lời logic và mạch lạc trong Speaking Part 3
 • Topic: Technology
 • Nâng cấp câu trả lời cho các câu hỏi Part 3
 • Topic: Family

Reading
 • Học cách tiếp cận dạng Matching information
 • Biết thứ tự làm bài để tối ưu hoá thời gian thi

Listening
 • Cách tiếp cận dạng Section 4 - Summary completion
 • Cách tiếp cận dạng Matching

Writing
 • Cấu trúc câu dạng graph trong Task 1 (phần 1)

Speaking
 • Ôn Part 3
 • Luyện tập tăng khả năng phản xạ đối với các chủ đề khó
 • Mô phỏng phòng thi Speaking
 • Ôn Part 1&3
 • Review từ vựng đã học
 • Lời khuyên & các tips khi đi thi nói

Reading
 • Luyện tập thứ tự làm bài do dạng combo các câu hỏi hỏi main idea

Listening
 • Ôn tập dạng Matching
 • Cách tiếp cận dạng Multiple Choice

Writing
 • Cấu trúc câu dạng graph trong Task 1 (phần 2)

Speaking
 • Cách tận dụng 1 phút để nghĩ và sắp xếp ý tưởng cho bài nói 2 phút
 • Cách phát triển ý cho bài nói Part 2
 • Framework cho bài nói Part 2

Reading
 • Luyện tập thứ tự làm bài do dạng combo các câu hỏi hỏi details

Listening
 • Ôn tập dạng Multiple Choice
 • Ôn Section 1, 2

Writing
 • Cách tiếp cận logic trong dang Map & Process

Speaking
 • Cách tiếp cận các chủ đề tả People/ Person
 • Từ vựng ghi điểm cho các chủ đề tả People/ Person
 • Cách tiếp cận các chủ đề tả Objects & Places
 • Từ vựng ghi điểm cho các chủ đề tả Objects & Places

Reading
 • Ôn tập

Listening
 • Ôn Section 3, 4
 • Làm full real test

Writing
 • Ôn tập

Speaking
 • Cách tiếp cận các chủ để kể về Event
 • Từ vựng ghi điểm cho các chủ đề kể về Event
 • Ôn tập 3 parts trong IELTS Speaking
 • Lời khuyên cuối cùng và những tips cho bài thi Speaking

Giáo viên các lớp IELTS Intensive 2

IELTS 8.0 Overall
Trần Giang Thanh
Thạc sĩ Giảng dạy ngôn ngữ Anh - Vương Quốc Anh
8.0 IELTS Overall
Nguyễn Bá Thọ
Guest Speaker của Main Show the IELTS Face-off mùa 4
Hotboy thủ khoa
Nguyễn Cảnh Luân
Thủ khoa RMIT (GPA 4.0)
8.5 IELTS - 8.5 IELTS Writing
Trần Anh Khoa
8.5 IELTS , TOEFL iBT 111/120, SAT - Top 1%
9.0 IELTS Speaking Tiktoker
Dương Thiện Trung (Tory)
8.0 IELTS Overall - 9.0 Speaking

Những review “tám cây số” của Dolbies

Bảng vàng thành tích của Dolbies

Trong suốt hơn 3 năm hoạt động, DOL và đội ngũ của mình đã giúp 1 bạn đạt 8.5, 4 bạn 8.0, 40 bạn 7.5 và trên 100 bạn đạt 7.0, cùng rất nhiều bạn trên 6.5. DOL thấy bản thân mình rất may mắn, rất hạnh phúc vì được đồng hành cùng các bạn đạt được những kết quả đáng tự hào trên.