Reading mãi không tiến bộ dù đã Scan, Skim Underline keywords

GIẢI PHÁP LÀ GÌ?? >>>
Tại sao scan, skim không tiến bộ???
Yếu từ vựng

Scan không ra synonyms (từ đồng nghĩa), related infomation (thông tin có liên quan)

Skim qua không hiểu gì hết. Skim lại 2 3 lần tốn thời gian

Không biết từ nào quan trọng để underline

Giải pháp là gì?
Linearthinking trong Reading

* Linearthinking là phương pháp được sáng tạo bởi DOLENGLISH

01

Không phụ thuộc quá nhiều vào vốn từ vựng

02

Đọc hiểu được và summarise lại được bài

03

Được sáng tạo dành riêng cho Châu Á và người Việt