Linearthinking

Application

Linearthinking của DOL là hệ thống các phương pháp độc quyền của DOL nhằm thay đổi tư duy cũng như cách tiếp cận của học viên với việc học Tiếng Anh giúp việc học tiếng Anh trở nên thông minh hơn, tư duy hơn, logic hơn, hệ thống hơn và rõ ràng hơn.

Overall

-
Low Level
Nếu bạn còn yếu hoặc nền tảng tiếng Anh không vững: IELTS Tư duy của DOL giúp bạn biết cách đọc và hiểu đúng; cách nói, viết câu luôn đúng, loại bỏ tư tưởng dịch sang tiếng Việt. Tạo nền tảng về kiến thức và tư duy để đạt mục tiêu cao hơn.
-
Mid Level
Nếu bạn đang có tiếng Anh ở mức cơ bản (IELTS 5.0): IELTS Tư duy của DOL giúp bạn vận dụng vốn từ vựng, ngữ pháp hiện có để đọc, hiểu mà không cần tích luỹ thêm nhiều từ mới. Đồng thời, bạn sẽ học được cách tìm ý tưởng cho bài nói, bài viết cũng như cách triển khai các ý tưởng đó 1 cách mạch lạc dù cho gặp những chủ đề lạ, khó.
-
High Level
Trường hợp bạn đang có vốn tiếng Anh khá tốt và đang có mục tiêu IELTS cao 7.0+, IELTS Tư duy của DOL sẽ hướng dẫn bạn học từ vựng, ngữ pháp nâng cao 1 cách có hệ thống. Ngoài ra, các bạn còn được học cách áp dụng tư duy phản biện vào bài nói, bài viết để mở rộng hướng tiếp cận đề bài giúp bạn tìm kiếm ý tưởng, đồng thời tăng độ mạch lạc và tính thuyết phục cho bài làm của bạn.

Linearthinking Application

Linearthinking trong Reading
//Tư duy Linearthinking của DOL hướng học viên tới việc tìm connection không chỉ dựa vào Linking words làm dấu hiệu, mà phải thật sự dựa trên mối quan hệ về mặt nghĩa giữa các câu
Linearthinking trong Speaking
//Tư duy Linearthinking của DOL hướng học viên tới việc tìm connection không chỉ dựa vào Linking words làm dấu hiệu, mà phải thật sự dựa trên mối quan hệ về mặt nghĩa giữa các câu
Linearthinking trong Writing
//Tư duy Linearthinking của DOL hướng học viên tới việc tìm connection không chỉ dựa vào Linking words làm dấu hiệu, mà phải thật sự dựa trên mối quan hệ về mặt nghĩa giữa các câu
Linearthinking trong Vocab
//Tư duy Linearthinking của DOL hướng học viên tới việc tìm connection không chỉ dựa vào Linking words làm dấu hiệu, mà phải thật sự dựa trên mối quan hệ về mặt nghĩa giữa các câu
Linearthinking trong Parapharsing
//Tư duy Linearthinking của DOL hướng học viên tới việc tìm connection không chỉ dựa vào Linking words làm dấu hiệu, mà phải thật sự dựa trên mối quan hệ về mặt nghĩa giữa các câu