Legal Confirmation & Media Review

Linearthinking của DOL đã được công nhận về mặt pháp lý cũng như nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các phương tiện truyền thông đại chúng như báo Thanh Niên, Giáo Dục Thời Đại, Dân Trí, Kênh truyền hình giáo dục VTV7,...

Bản quyền tên thương hiệu + Tác quyền

Bản quyền tên thương hiệu LinearThinking
Quyền tác giả phương pháp LinearThinking
Quyền tác giả sách Ứng dụng LinearThinking trong việc học tiếng Anh

Báo chí & Học viên nói gì về Linearthinking

Nếu bạn không hiểu rõ nghĩa và cấu trúc của câu thì có đọc “skim” bao nhiêu lần thì cũng không biết ý nào là ý chính. Tương tự, việc scan được từ khóa chính xác sẽ gặp nhiều khó khăn nếu có quá nhiều từ bạn không hiểu nghĩa. [...] Phương pháp Linearthinking hướng dẫn bạn tìm sự liên kết giữa các câu và các ý với nhau khi đọc, bạn sẽ dễ dàng nắm ý chính của toàn bài sau khi đọc. Bạn dễ dàng đoán nghĩa của câu dựa vào mối quan hệ của nó với những câu xung quanh, từ đó giảm sự phụ thuộc của người đọc vào từ vựng.