Why call Linearthinking?

Việc lấy tên Linear 1 phần là do sự tương tự trong cách tư duy, cách tiếp cận của DOL. Ngoài ra, Linearthinking còn thể hiện sự thông minh, sự tư duy - thứ mà hầu như mọi người đều không nghĩ đến khi học tiếng Anh.


Linearthinking của DOL giúp người học khai thác được tối đa vốn từ vựng hiện có của mình, từ đó rút ngắn được lộ trình học và xây dựng một nền móng căn bản vững chắc trước khi tích luỹ để làm giàu thêm nữa vốn từ đó.

Linearthinking
Linearthinking của DOL là hệ thống các phương pháp độc quyền của DOL nhằm thay đổi tư duy cũng như cách tiếp cận của học viên với việc học Tiếng Anh giúp việc học tiếng Anh trở nên thông minh hơn, tư duy hơn, logic hơn, hệ thống hơn và rõ ràng hơn.
#
Linear thinking

[Linear thinking is] a process of thought following known cycles or step-by-step progression where a response to a step must be elicited before another step is taken.


Là quá trình tư duy/suy luận dựa trên các quy trình tuần hoàn hoặc tuần tự mà ở đó 1 bước chỉ được tiến hành khi và chỉ khi bước trước đó đã hoàn thành