Welcome to Entrance Test 02!

Mục đích bài test:

  • Giúp học viên hiểu được trình độ hiện tại của bản thân, từ đó chọn được khoá học phù hợp nhất với trình độ của mình.
  • Giúp giáo viên đứng lớp phân tích được điểm mạnh và điểm yếu của từng học viên, từ đó thiết kệ được lộ trình học cá nhân (personal study plan) phù hợp để giúp học viên cải thiện trong thời gian ngắn nhất.
  • Giúp giáo viên đứng lớp nắm được liệu học viên đã từng làm quen với format kì thi IELTS hay chưa, từ đó điều chỉnh và đưa ra những chiến thuật làm bài phù hợp cho học viên.

Cấu trúc bài test gồm 4 phần:

Listening
Học viên làm thử 1 bài full test tương tự như bài thi thật trong Listening. Học viên chỉ được nghe đoạn audio 1 lần.
Reading
Học viên hoàn thành 1 full IELTS Reading test gồm 3 passages trong vòng 60 phút.
Writing
Học viên viết 1 bài essay Task 2 hoàn chỉnh (ít nhất 250 từ) trả lời một đề bài nghị luận cho sẵn.
Speaking
Học viên ghi âm lại phần trả lời của mình cho part 1, part 2 và part 3 trong kì thi IELTS Speaking.

Điểm khác biệt lớn nhất của bài test:
chính là việc bài test phù hợp với trình độ hiện tại của học sinh level thấp.

Bài test được chọn lọc để xác định chính xác nhất trình độ của học viên. Ví dụ, những passage được lựa chọn trong bài test Reading bao gồm nhiều dạng câu hỏi khác nhau nhằm kiểm tra khả năng đọc hiểu cả main idea và detail của học viên, từ đó xác định chính xác dạng câu hỏi học viên còn yếu.

Tương tự, đề bài Writing được chọn là một đề có độ khó trung bình và khá quen thuộc với nhiều học viên. Điều này giúp hạn chế tình trạng học viên không viết được vì thiếu ideas, và cho phép giáo viên phân tích rõ hơn khả năng ngôn ngữ (từ vựng, ngữ pháp, cách phát triển ý) của học viên.