Bùi Nguyễn Minh Hạnh - Nữ sinh biết 3 ngoại ngữ nhờ tự học

Tự học là chính song Bùi nguyễn Minh Hạnh từng vượt qua không ít học sinh nhiều trường quốc tế để "ẵm" giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp thành phố, đạt điểm IELTS 8.0 từ ngay năm lớp 8.

blog-cover-editor