Check Your English Vocabulary for IELTS 3rd Edition Free PDF

Check Your English Vocabulary for IELTS 3rd Edition Free PDF

Giới thiệu về cuốn Check Your English Vocabulary for IELTS 3rd Edition

Check Your English Vocabulary for IELTS 3rd Edition là quyển sách bài tập tổng hợp các điểm từ vựng cần thiết mà các bạn có thể gặp ở bất kỳ phần thi nào trong bài thi IELTS. Bên cạnh đó, đây cũng là cuốn sách giúp bạn học đánh giá năng lực, vốn từ vựng hiện tại của bản thân mình (check vocabulary).

Nôi dung của quyển sách là các bài tập giúp các bạn áp dụng các từ vựng liên qua đến chủ đề của bài trong thực tế, bao gồm 2 phần chính:

  • Từ vựng thường thức: là những từ vựng có thể sử dụng ở bất kỳ chủ đề nào. Phần này được chia thành 53 bài ứng với ý nghĩa mà những từ này thể hiện trong thực tế;

  • Từ vựng theo chủ đề: là những từ vựng gắn với những chủ đề nhất định và chỉ được sử dụng khi nói về những chủ đề đó. Phần này được chia thành 46 bài ứng với 46 chủ đề khác nhau mà các bạn có thể gặp trong bài thi IELTS;

  • Phần cuối sách là bảng tổng hợp từ vựng và đáp án.

Quyển sách này phù hợp với các bạn ở level 5.0+ – những bản đã có nền tảng tiếng Anh cơ bản và muốn nâng cấp vốn từ cũng nhưng học cách sử dụng nhiều từ vựng hơn để chuẩn bị cho việc làm bài thi IELTS.

Điểm mạnh Check Your English Vocabulary for IELTS 3rd Edition

  • Sách cung cấp cả những từ vựng thường thấy và từ vựng theo chủ đề giúp các bạn cải thiện đáng kể vốn từ của mình;

  • Thông qua các bài tập các bạn có thể biết cách sử dụng từ như thế nào trong thực tế để sử dụng cho đúng;

  • Các chủ đề liên quan đến bài thi IELTS sẽ giúp quá trình luyện thi IELTS của các bạn hiệu quả hơn đặc biệt là rèn luyện khả năng paraphrasing bằng cách sử dụng nhiều từ vựng khác nhau để thể hiện cùng 1 mục đích.

  • Bộ tài liệu online như Check Your Vocabulary For Ielts pdf hay Vocabulary For Ielts pdf cũng rất dễ dàng tìm kiếm trên nền tảng Internet, tiết kiệm chi phí mua sách cho bạn học.

Nhược điểm Check Your English Vocabulary for IELTS 3rd Edition

  • Sách chỉ bao gồm các bài tập sử dụng từ, đặt nặng việc dùng từ nào phù hợp về ngữ nghĩa và tự nhiên chứ không liên quan nhiều đến ngữ pháp;

  • Những bạn có level thấp hoặc vốn từ hạn chế khó tận dụng quyển sách một cách hiệu quả;

  • Có rất nhiều từ vựng được cung cấp, do đó các bạn phải tự tìm ra cách học phù hợp để có thể áp dụng được từ vựng đã học một cách thành thạo và tự nhiên nhất.

Download now