Describe A Book You Read That You Found Useful – IELTS Speaking Part 2

“Describe a book you read that you found useful” từ lâu đã là một chủ đề không còn quá xa lạ khi đây là một câu hỏi thường xuyên xuất hiện lặp lại trong các kỳ thi IELTS phần kỹ năng Nói (Speaking). Tuy nhiên, để đạt được điểm số cao thì không phải là điều ai cũng làm được. Để giúp các bạn đọc dễ dàng chinh phục chủ đề này cũng như tự tin hơn nếu “bốc trúng”, DOL English xin chia sẻ một số bộ từ vựng kèm cấu trúc câu “đắt giá” dễ ăn điểm ở phía dưới đây.

Cấu trúc câu nên dùng trong Describe a book you read that you found useful

  • Doing something + has always been my all time favorite activity: (Làm gì đó) luôn là hoạt động yêu thích nhất mọi lúc của tôi

  • S + was/were + first introduced to (st) + time + by somebody: Được ai giới thiệu cái gì lần đầu tiên cách đây bao lâu

  • S + have/has + been doing something + over and over again: Làm đi làm lại điều gì

Từ vựng cho chủ đề Describe a book you read that you found useful

Bài mẫu chủ đề Describe a book you read that you found useful

Để giúp bạn đọc dễ dàng hình dung cách sử dụng, dưới đây sẽ là phần bài mẫu kèm Audio DOL cung cấp. Các bạn cùng tham khảo nhé!

Bài mẫu kèm Audio:

Reading books has always been my all time favorite activity, and finding a worth-reading book is like discovering a hidden gemstone. Among all the books I have read, Tao Te Ching is the one which has the most special meaning to my life.

This one is a traditionally renowned piece of literature in China which is regarded as “the bag of wisdom”. It was composed by Lao Tzu, a teacher of all teachers in the ancient period. I was first introduced to this book 3 years ago by a close friend of mine who was a bookworm.

The book is about the natural rules which we must comply with in order to achieve a happy and satisfying life. Moreover, there are chapters which educate us in terms of how we should treat people around us. Although the book was written centuries ago, the lessons within are still vivid and applicable to people of the present days, especially youngsters. Every single word is carefully chosen and concise, all of which are arranged in a poetic way so as for people to memorise and understand. 

To be frank, I have learned a lot from Tao Te Ching and have applied several things from it to my life, which did wonders for myself. I remember one time when I was confused by all the decisions I had to make, but one sentence from the book which was “Following nature is the only truth” really snapped me out of the confusion and gave me hints to choose correctly.

I have been reading this book over and over again, and each time doing so, I find out another layer of meaning according to my personal life experience. I think I will introduce this one to my friends and family, so they can perceive life from a different angle.

Bài dịch:

Đọc sách luôn là hoạt động yêu thích nhất mọi thời đại của tôi, và việc tìm kiếm một cuốn sách đáng đọc giống như khám phá một viên đá quý ẩn giấu. Trong số tất cả những cuốn sách tôi đã đọc, Đạo Đức Kinh là cuốn có ý nghĩa đặc biệt nhất đối với cuộc đời tôi.

Đây là một tác phẩm văn học truyền thống nổi tiếng ở Trung Quốc, được coi là “túi của trí tuệ”. Nó được sáng tác bởi Lão Tử, một người thầy của tất cả các giáo viên trong thời kỳ cổ đại. Lần đầu tiên tôi được giới thiệu cuốn sách này cách đây 3 năm bởi một người bạn thân của tôi là một con mọt sách.

Cuốn sách nói về những quy luật tự nhiên mà chúng ta phải tuân thủ để có được một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Hơn nữa, có những chương giáo dục chúng ta về cách chúng ta nên đối xử với mọi người xung quanh. Mặc dù cuốn sách đã được viết cách đây hàng thế kỷ, nhưng những bài học bên trong vẫn còn sống động và có thể áp dụng cho con người thời nay, đặc biệt là giới trẻ. Từng câu từng chữ đều được lựa chọn cẩn thận và ngắn gọn, tất cả đều được sắp xếp theo lối thơ để mọi người dễ nhớ và dễ hiểu.

Thành thật mà nói, tôi đã học được rất nhiều từ Đạo Đức Kinh và đã áp dụng một số điều từ đó vào cuộc sống của mình, điều này đã làm nên điều kỳ diệu cho bản thân tôi. Tôi nhớ một lần khi tôi bối rối trước tất cả các quyết định mình phải đưa ra, nhưng một câu trong cuốn sách “Thuận theo tự nhiên là sự thật duy nhất” đã thực sự đưa tôi ra khỏi sự bối rối và cho tôi những gợi ý để tôi lựa chọn chính xác.

Tôi đã đọc đi đọc lại cuốn sách này, và mỗi lần như vậy, tôi lại tìm ra một tầng ý nghĩa khác theo kinh nghiệm sống của bản thân. Tôi nghĩ tôi sẽ giới thiệu cuốn sách này với bạn bè và gia đình của tôi, để họ có thể nhìn nhận cuộc sống từ một góc độ khác. 

Hy vọng thông qua bài viết trên, bạn đọc sẽ tự tin hơn nếu lỡ có “đụng trúng” chủ đề này cũng như dễ dàng hơn trong việc chinh phục band IELTS Speaking bản thân mong muốn.