Describe A Game Or Sport You Enjoy Playing – IELST Speaking

Describe a game or sport you enjoy playing là một chủ đề mà nhiều bạn có thể sẽ yêu thích. Với chủ đề này, các bạn có thể dùng những từ vựng hoặc cấu trúc để miêu tả, do đó sẽ mang tín cụ thể hơn. Trong bài viết này DOL sẽ cung cấp cho bạn nguồn tư liệu bao gồm cấu trúc, từ vựng và bài mẫu để các bạn có thể có cái nhìn bao quát về về chủ đề này và đạt band điểm IELTS mong muốn nhé!

blog-cover-editor