Describe A Law On Environmental Protection – IELTS Speaking

“Describe a law on environmental protection” là một trong các dạng câu hỏi xuất hiện với tần suất rất nhiều trong các kì thi IELTS Speaking Part 2. Để giúp bạn đọc trở nên tự tin chinh phục chủ đề này, hôm nay DOL sẽ chia sẻ các cấu trúc câu, từ vựng “đắt giá” cũng như bài mẫu để các bạn cùng tham khảo nhé!

blog-cover-editor