Describe A Law On Environmental Protection – IELTS Speaking

“Describe a law on environmental protection” là một trong các dạng câu hỏi xuất hiện với tần suất rất nhiều trong các kì thi IELTS Speaking Part 2. Để giúp bạn đọc trở nên tự tin chinh phục chủ đề này, hôm nay DOL sẽ chia sẻ các cấu trúc câu, từ vựng “đắt giá” cũng như bài mẫu để các bạn cùng tham khảo nhé!

Cấu trúc câu nên dùng trong Describe a law on environmental protection

Dưới đây là một số cấu trúc câu nên sử dụng trong chủ đề này, bạn đọc hãy note lại và đừng quên ôn tập nhé! • Something is threatened in any part of the world: cái gì đó đang bị đe doạ ở bất cứ nơi nào trên thế giới • I am a supporter of something: Tôi là người ủng hộ cho …. • The government spread words about something: Chính phủ lan truyền thông tin về điều gì đó

Từ vựng cho chủ đề Describe a law on environmental protection

Hãy cùng tìm hiểu thêm một số từ vựng hay có thể sử dụng cho dạng bài này cùng chúng mình ở phần dưới đây.

Bài mẫu chủ đề Describe a law on environmental protection

Để giúp bạn đọc dễ dàng áp dụng hơn, dưới đây chúng mình sẽ cung cấp thêm bài mẫu và audio cho các bạn.

Bài mẫu kèm audio:

These days, the environment is threatened in any part of the world, especially in Vietnam. Therefore, recently, the government has just adopted a new set of laws for sorting garbage to mitigate the problems. 5 years ago, the garbage sorting process was carried out by governmental companies, which was quite arduous and time consuming. At that juncture, this process cost the government billions of dollars annually and was jeopardizing the surrounding environment. Facing that urgent threat, Vietnamese authorities decided to impose a new law for sorting garbage in every household. To be more specific, all the domestic garbage should be classified into 5 types including plastic, organic, paper, glass and toxic. Those types should be put into different boxes, so the collecting process would be facilitated and the treatment plan would be easier to implement. At first, the resistance among citizens was inevitable since they were used to the old way of throwing everything into 1 bin and they thought that there was no need for them to change. To deal with this, the government spread words about the hazardous effects of the old act on the environment via clips and figures. Simultaneously, a heavy fine was imposed on those who violated the law. Gradually, people got a hang of it and started to make it a new habit. Personally, I am a supporter of this law simply because it does wonders for the environment and citizens’ general health.

Bài dịch:

Ngày nay, môi trường đang bị đe dọa ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, đặc biệt là ở Việt Nam. Vì vậy, mới đây, chính phủ vừa thông qua một bộ luật mới về phân loại rác để giảm thiểu các vấn đề. Cách đây 5 năm, quy trình phân loại rác do các công ty nhà nước thực hiện khá gian nan và tốn thời gian. Vào thời điểm đó, quá trình này tiêu tốn của chính phủ hàng tỷ đô la hàng năm và gây nguy hiểm cho môi trường xung quanh. Trước mối đe dọa cấp bách đó, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã quyết định ban hành luật mới cho việc phân loại rác trong từng hộ gia đình. Cụ thể hơn, tất cả rác sinh hoạt cần được phân thành 5 loại bao gồm nhựa, hữu cơ, giấy, thủy tinh và độc hại. Những loại đó nên được cho vào các hộp khác nhau, như vậy quá trình thu thập sẽ được thuận lợi và kế hoạch xử lý sẽ dễ dàng thực hiện hơn. Lúc đầu, sự phản kháng của người dân là không thể tránh khỏi vì họ đã quen với cách cũ là ném mọi thứ vào 1 thùng và họ nghĩ rằng không cần thiết phải thay đổi. Để giải quyết vấn đề này, chính phủ đã tuyên truyền về tác hại của hành động cũ đối với môi trường thông qua các clip và số liệu. Đồng thời, phạt nặng những người vi phạm pháp luật. Dần dần, mọi người hiểu nó và bắt đầu biến nó thành một thói quen mới. Cá nhân tôi là người ủng hộ luật này đơn giản vì nó có ích cho môi trường và sức khỏe chung của công dân. Hy vọng thông qua bài viết trên, các bạn đọc sẽ có thể trở nên tự tin hơn khi gặp dạng đề này. Chúc cho các bạn sẽ chinh phục được IELTS Speaking và đạt được điểm số mình mong muốn nhé.