Describe A Newspaper Or Magazine You Enjoy Reading – IELTS Speaking

Describe a newspaper or magazine you enjoy reading là một trong những chủ đề quen thuộc trong IELTS Speaking Part 2. Nhiều bạn cho rằng chủ đề này gần gũi với đời sống hàng ngày nên từ vựng và cấu trúc dùng không cần quá chuyên sâu, đồng thời các bạn có kiến thức thực tiễn nên làm bài dễ dàng hơn những đề khác. Tuy nhiên, dù dễ nhưng các bạn cũng không nên quá chủ quan. DOL đã chuẩn bị cho bạn bài viết này để có nguồn tài liệu tham khảo cho chủ đề này, cùng xem qua nhé!

Cấu trúc câu nên dùng trong Describe a newspaper or magazine you enjoy reading

Dưới đây là những cấu trúc bạn có thể dùng trong chủ đề Describe a newspaper or magazine you enjoy reading, cùng DOL điểm qua nào! • S + be + a fan of + something: Ai đó thích cái gì • S + be + a kind of + Noun + who + S + V…: Tôi là tuýp người mà…. • If + S + V (past tense)…, S + would/could/should/might + V…: Câu điều kiện loại 2 • S + be + V (past participle)….: Câu bị động

Từ vựng cho chủ đề Describe a newspaper or magazine you enjoy reading

Để áp dụng được những cấu trúc trên một cách thành thục thì chúng ta cần phải có một nguồn từ vựng phù hợp. Và DOL cũng có nguồn tư liệu sẵn có cho bạn đây:

Bài mẫu cho chủ đề Describe a newspaper or magazine you enjoy reading

Sau khi tìm hiểu về cấu trúc và từ vựng cho chủ đề Describe a newspaper or magazine you enjoy reading trong IELTS Speaking Part 2 rồi thì chúng ta cùng viết bài hoàn chỉnh nhé!

Bài mẫu

Well, truth be told, I’m not a big fan of newspapers and magazines since I’m a kind of boy who loves reading comic books and fantasy novels. However, the only magazine which interests me is “Medicine and Health”. This magazine is published weekly by the Ministry of Medicine. As much as I can remember, I first read this one accidentally by randomly grabbing one piece of newspaper on my mom’s desk to read out of boredom. I was just looking for something to do to kill time but at that moment, I couldn’t extract myself from the magazine since I am really into medicine. It was all about medicine and medicinal herbs, especially Vietnamese herbs, and it educates people about the usage of them alongside some unwanted effects to anticipate. Moreover, there are various pieces of information about how to take care of sick people, which was quite a good source of knowledge for me to dig deeper into. If we could apply all these things in real life, it would do wonders for ourselves, and the results would be seen in no time. I remember one time when I was away from home for the first time, I got a headache from jet lag. Unfortunately, the phone could not access the network so I couldn’t call mom at all. Keeping myself calm, I rummaged through my memories for some ways to mitigate my pain, and I found some that I had got from reading that magazine. At last, my pain was relieved and I felt thankful for the knowledge that I had accumulated. Up till now, I am still an avid reader of this magazine and I have introduced it to some of my friends, and they really welcome it.

Bản dịch

Thật ra mà nói, tôi không phải là người thích đọc báo và tạp chí vì tôi là một người thích đọc truyện tranh và tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Tuy nhiên, tạp chí duy nhất mà tôi thích là “Thuốc và Sức khỏe”. Tạp chí này được Bộ Y Tế xuất bản hàng tuần. Theo những gì tôi có thể nhớ thì lần đầu tiên tôi vô tình đọc được quyển tạp chí này là do tình cờ lấy một tờ báo trên bàn của mẹ để đọc cho đỡ chán. Tôi chỉ đang muốn làm việc gì đó để giết thời gian nhưng vào lúc đó, tôi không thể rời mắtkhỏi quyển tạp chí vì tôi rất đam mê y học. Toàn bộ nội dung quyển tạp chí là về y học và thảo dược, đặc biệt là các phương thuốc Việt Nam và tạp chí giáo dục mọi người về cách sử dụng thuốc cùng với một số tác dụng không mong muốn có thể dự đoán trước. Hơn nữa, có rất nhiều thông tin khác nhau về cách chăm sóc người bệnh, đây là một nguồn kiến thức khá hữu ích để tôi tìm hiểu sâu hơn. Nếu chúng ta có thể áp dụng tất cả những kiến thức này vào đời sống thực tiễn thì sẽ có điều kỳ diệu đến với chính chúng ta, và chúng ta sẽ nhanh chóng cảm nhận được kết quả. Tôi nhớ trong lần đầu tiên xa nhà, tôi bị đau đầu do lệch múi giờ. Nhưng không may là điện thoại không kết nối mạng nên tôi không thể gọi cho mẹ được. Sau khi bình tĩnh lại, tôi cố nhớ lại để tìm ra một số cách để giảm bớt cơn đau, và tôi nhớ được một số cách trong tạp chí đó. Cuối cùng, cơn đau của tôi cũng thuyên giảm và tôi cảm thấy biết ơn vì những kiến thức mà mình đã tích lũy được. Cho đến bây giờ, tôi vẫn là một độc giả cuồng nhiệt của tạp chí này và tôi đã giới thiệu nó với một số bạn bè của mình, và họ thực sự rất thích tìm hiểu về nó. Trên đây là nguồn tư liệu tham khảo từ DOL cho chủ đề Describe a newspaper or magazine you enjoy reading trong IELTS Speaking Part 2. Các bạn có thể vận dụng những từ vựng, cấu trúc hoặc và thêm bài mẫu để có những ý tưởng tuyệt vời cho mình trong lúc ôn tập IELTS nhé. DOL chúc các bạn thành công!