Describe A Successful Business IELTS Speaking Part 2

Describe a successful business là một chủ đề khá khó nhằn trong phần thi IELTS Speaking Part 2 vì chủ đề này đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức thực tế về một công ty cụ thể, cũng như các yếu tố dẫn đến sự thành công của công ty đó. Ngoài ra, còn có khả năng cao là nhiều bạn sẽ không biết triển khai ý như thế nào, nói về khía cạnh gì của công ty đó, đặc biệt là khi chúng ta chỉ có 1 phút để take note. Vì thế nên hôm nay DOL English sẽ mang đến cho các bạn một bài mẫu cùng những cấu trúc và từ vựng bổ ích kèm theo nhé!

blog-cover-editor