Describe A Visitor In Your Home IELTS Speaking Part 2

Describe a visitor in your home là một chủ đề tương đối khó nhằn trong phần thi IELTS Speaking Part 2 vì khi được hỏi bất chợt về một vị khách đến thăm nhà đôi lúc ta sẽ không nghĩ được người đó là ai hoặc là không biết nên mô tả điều gì ở người đó. Vì thế nên hôm nay DOL English sẽ cung cấp cho bạn một bài mẫu cho chủ đề này, cũng như các cấu trúc câu và từ vựng bổ ích mà các bạn có thể sử dụng.

Cấu trúc câu nên dùng trong Describe a visitor in your home

• As (=Because)+ S – V +, S – V: Vì …. nên …. • S + wish + (that) + S – V2: Cấu trúc ‘wish’ (Một mong muốn ở hiện tại) • If my memory serves me right, …: Nếu tôi nhớ không lầm

Từ vựng cho chủ đề Describe a visitor in your home

Bài mẫu chủ đề Describe a visitor in your home

Sau đây ta sẽ đến với bài mẫu của chủ đề Describe a visitor in your home. Bạn hãy để ý kĩ cách mà các từ vựng cũng nhau cấu trúc ở trên được sử dụng nhé. Để quá trình tham khảo được hiệu quả nhất thì nhớ ghi chú lại những kiến thức mới lạ đối với các bạn nha.

Bài mẫu:

Recently, my family welcomed my uncle to come and stay with us for a week. As he had some businesses to take care of, and a hotel was not convenient for him, we decided to ask him to come to our house. I have known him for all my life and we are not only relatives but also close friends since we usually share many things with each other and I usually consult him about some problems in life. About him, he is in his 50s already, but he looks much younger than his real age. There is nothing much to tell since he looks lanky, however, the thing which makes him unique is that he exudes an optimistic aura all the time. As for his characteristics, he is the whole package: relatively calm in most situations, open-minded to everything, decisive in work, smart in all angles and creative in solving problems. Among those wonderful qualities, he is widely admired by his colleagues and friends for his intelligence. Truly speaking, every issue is always regarded anew in his sharp eyes, as he ponders anything from various aspects, which helps accelerate his problem solving skills. What’s more, he’s the kind of person who always thinks out of the box, which means that even the most unfeasible matters in this world have a chance to happen from his perspective. If my memory serves me right, I remember one time when we encountered a serious conflict related to the violation of laws, he was the person taking all the responsibility and dealing with it in no time. The solution was beyond everyone’s imagination. As for me, he is my role model, and I wish that one day I could be as smart as him.

Bài dịch:

Gần đây, gia đình tôi vừa đón chú tôi vào ở với chúng tôi khoảng một tuần. Vì chú ấy phải giải quyết một số vấn đề, và khách sạn cũng không thuận tiện cho chú nên chúng tôi đã mời chú đến nhà chúng tôi. Tôi đã biết chú từ bé đến giờ và chúng tôi không chỉ là họ hàng mà còn là những người bạn thân vì chúng tôi thường xuyên chia sẻ về nhiều thứ với nhau và tôi thường hỏi ý kiến của chú về những vấn đề trong cuộc sống. Về phần chú ấy, chú nay đã ở độ tuổi 50 rồi, nhưng chú trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật của chú. Không có nhiều thứ để nói về ngoại hình của chú vì chú chỉ đơn giản là trông khá cao kều, tuy nhiên, điều khiến chú ấy khác biệt là ở chú luôn toát ra năng lượng tích cực. Nói về tính cách của chú, thì chú có rất nhiều tinsht ốt: tương đối bình tĩnh trong mọi tình huống, có cái nhìn thoáng đối với mọi thứ, quyết đoán trong công việc, thông minh ở tất cả các khía cạnh và sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề. Giữa những đức tính tuyệt vời đó, chú ấy được ngưỡng mộ bởi nhiều đồng nghiệp và bạn bè vì sự sáng suốt của minh. Thật lòng mà nói, mỗi vãn đề đều sẽ trở nên mới mẻ dưới góc nhìn của chú, vì chú ấy suy nghĩ kĩ về mọi thứ ở nhiều khía cạnh khác nhau, đây cũng chính là điều giúp chú ấy giải quyết vấn đề rất giỏi. Hơn nữa, chú ấy còn là một kiểu người mà luôn suy nghĩ khác với số đông, điều này có nghĩa là cho dù có là những vấn đề gần như là không khả thi thì vẫn có thể xảy ra dưới góc nhìn của chú ấy. Nếu tôi nhớ không lầm, tôi nhớ có một lần khi chúng tôi gặp phải một xung đột nghiêm trọng liên quan tới việc vi phạm pháp luật, chú ấy là người đã đảm nhiệm và giải quyết vấn đề trong phút chốc. Giải pháp còn hơn cả những gì mọi người tưởng tượng. Đối với tôi, chú ấy là một hình mẫu để noi theo và tôi mong rằng một ngày tôi có thể thông minh như chú ấy. Qua bài viết trên, DOL mong các bạn có thể nắm được đái khái cách trả lời cho chủ đề Describe a visitor in your home và có thể tự rút ra được câu trả lời cho riêng mình. Để có thể nhớ các cấu trúc và từ vựng lâu nhất có thể các bạn nhớ áp dụng chúng vào quá trình luyện tập hằng ngày nhé!