Describe An Intelligent Person You Know – IELTS Speaking Part 2

Describe An Intelligent Person You Know IELTS Speaking part 2 từ lâu đã là một chủ đề không quá xa lạ với các bạn luyện thi IELTS khi đây là một đề thường xuyên xuất hiện trong các kì thi. Tuy nhiên, để chinh phục dạng câu hỏi này và mang về điểm số cao khi gặp phải thì quả thực không dễ dàng chút nào. Vì vậy, để giúp đỡ các bạn có thể dễ dàng ăn điểm hơn khi gặp dạng câu hỏi Describe An Intelligent Person You Know, hãy cùng DOL tham khảo các kiến thức nên dùng thông qua bài viết phía dưới đây nhé!

Cấu trúc câu nên dùng trong Describe An Intelligent Person You Know

• S + remember one time when S + Ved: Ai đó nhớ về một lần khi họ làm gì • If my memory serves me right: Nếu tôi nhớ không nhầm • To be more exact: Nói cho đúng hơn

Từ vựng cho chủ đề Describe An Intelligent Person You Know

Bài mẫu chủ đề Describe An Intelligent Person You Know

Để giúp bạn đọc dễ dàng áp dụng các cấu trúc câu và từ vựng ở trên cũng như hình dung được cách dùng, dưới đây sẽ là phần bài mẫu mà chúng mình đã chuẩn bị.

Bài mẫu kèm audio:

For all my life, I have met various kinds of people whom I truly show respect to, among which my boss is quite outstanding. I have been his subordinate for about 3 years now since I first joined this company. To be more exact, he is the director of my department who is in his 50s already, but he looks much younger than his real age. About his appearance, there is nothing much to tell since he looks lanky, however, the thing which makes him unique is that he exudes an optimistic aura all the time. As for his characteristics, he is the whole package: relatively calm in most situations, open-minded to everything, decisive in work, smart in all angles and creative in solving problems. Among those wonderful qualities, he is widely admired by his colleagues and friends for his intelligence. Truly speaking, every issue is always regarded anew in his sharp eyes, as he ponders anything from various aspects, which helps accelerate his problem solving skills. What is more, he is the kind of person who always thinks out of the box, which means that even the most unfeasible matters in this world have a chance to happen from his perspective. If my memory serves me right, I remember one time when we encountered a serious problem with the financial systems, he was the person taking all the responsibility and dealing with it in no time. The solution was beyond everyone’s imagination. As for me, he is my role model, and I wish that one day I could be as smart as him.

Bản dịch:

Trong suốt cuộc đời mình, tôi đã gặp nhiều người mà tôi thực sự phải kính trọng, trong số đó thì sếp của tôi là nổi bật hơn cả. Tôi là cấp dưới của anh ấy khoảng 3 năm nay kể từ lần đầu tiên tôi vào công ty này. Nói chính xác hơn thì anh ấy là giám đốc bộ phận của tôi cũng đã ngoài 50 tuổi rồi, nhưng trông anh ấy trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Về ngoại hình của anh ấy, không có gì nhiều để nói vì anh ấy trông cao gầy, tuy nhiên, điều khiến anh ấy trở nên độc đáo là anh ấy luôn toát ra một khí chất lạc quan. Về đặc điểm của mình, anh ấy là người hoàn toàn bình tĩnh: tương đối bình tĩnh trong hầu hết các tình huống, cởi mở với mọi thứ, quyết đoán trong công việc, thông minh trong mọi góc độ và sáng tạo trong giải quyết vấn đề. Trong số những phẩm chất tuyệt vời đó, anh được đông đảo đồng nghiệp và bạn bè ngưỡng mộ vì trí thông minh của mình. Thực sự mà nói, mọi vấn đề luôn được nhìn nhận một cách mới mẻ trong con mắt sắc bén của anh ấy, khi anh ấy cân nhắc bất cứ điều gì từ nhiều khía cạnh khác nhau, điều này giúp tăng tốc kỹ năng giải quyết vấn đề của anh ấy. Hơn nữa, anh ấy là kiểu người luôn suy nghĩ thấu đáo, điều đó có nghĩa là ngay cả những vấn đề khó khả thi nhất trên thế giới này cũng có cơ hội xảy ra theo quan điểm của anh ấy. Nếu trí nhớ của tôi cho tôi đúng, tôi nhớ một lần khi chúng tôi gặp phải một vấn đề nghiêm trọng với hệ thống tài chính, anh ấy là người chịu mọi trách nhiệm và giải quyết nó ngay lập tức. Giải pháp nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Đối với tôi, anh ấy là hình mẫu của tôi, và tôi ước rằng một ngày nào đó tôi có thể thông minh như anh ấy. Chúng mình hy vọng thông qua bài viết trên, bạn đọc sẽ trở nên tự tin hơn để chinh phục chủ đề Describe An Intelligent Person You Know IELTS Speaking part 2 cũng như kì thi IELTS sắp tới.