Describe something healthy you enjoy doing - IELTS Speaking

Trong nội dung của bài thi IELTS Speaking Part 2, chủ đề Describe something healthy you enjoy doing là một trong những chủ đề thường xuyên được hỏi trong đề thi IELTS. Vì thế, bạn cần phải có vốn từ vựng tốt cũng như các cách phát triển và hệ thống ý một cách hiệu quả để câu trả lời của bạn đạt được điểm tối đa. Trong bài viết ngày hôm nay, DOL English sẽ giới thiệu cho các bạn các cấu trúc, từ vựng và bài mẫu sample cho đề Describe something healthy you enjoy doing nhé!

blog-cover-editor