Talk about your dream job: Bài mẫu & các từ vựng về ngành nghề phổ biến

Trong bài viết này, DOL English sẽ cung cấp cho các bạn phần từ vựng cho chủ đề Describe your dream job , cùng với các cấu trúc câu và bài mẫu tham khảo “ăn điểm” giúp các bạn tự tin hơn trong phần trả lời, tránh tình trạng ấp úng, nói lan mang  của mình trong phòng thi nhé.

blog-cover-editor