Chủ đề Describe Your Favorite Season – IELTS Speaking Part 2

Describe your favorite season là một câu hỏi khá phổ biến và thường được hỏi trong phần thi IELTS Speaking Part 2.  Vì thế, bạn cần phải có vốn từ vựng tốt cũng như các cách phát triển và hệ thống ý một cách hiệu quả để câu trả lời của bạn đạt được điểm tối đa. Trong bài viết ngày hôm nay, DOL English sẽ giới thiệu cho các bạn các cấu trúc, từ vựng và bài mẫu sample cho đề Describe Your Favorite Season hoặc Talk about your favorite season nhé!

A. Cấu trúc câu & từ vựng dùng cho Describe your favorite season

Cấu trúc câu với Describe your favorite season

·• Ho Chi Minh city only has two distinctive seasons which are the rainy and the dry season. • I would say ……..is my favorite season. • ………… in ………..usually starts in …….. and ends in………. every year. • During this period, it will …………… • you can experience……………during this season. • This season is far different from the the other season. • That’s the reason why I’ve chosen ……….. as my favorite one compare to the dry season. • It’s also the season of a lot of my favorite…………

Từ vựng dùng với Describe your favorite season

• Distinctive: Đặc biệt; • Rainy season: Mùa mưa; • Dry season: Mùa khô; • Sunshine: Nắng mặt trời; • Temperature: Nhiệt độ; • Slippery: Trơn trợt; • Dangerous: Nguy hiểm; • Cautious: Cẩn thận; • Raincoat: Áo mưa; • Commute: Sự đi lại; • Scorching: Thiêu đốt; • Restless: Bồn chồn; • Moist: Ẩm; • Lively: Sống động; • Durian: Sầu riêng; • Avocado: Bơ; • Mango: Xoài; • Longan: Trái nhãn.

\<\<\< Xem thêm >>> Describe something Healthy you enjoy doing – Speaking Part 2

B. Bài mẫu với chủ đề Describe your favorite season

Đề bài Describe your favorite season

Describe your favourite season in your country.

You should say:

• When that season is • What the weather is like at that time of year • How that season is different from other seasons

=> And why it is your favourite season

Bài mẫu Describe your favorite season

Ho Chi Minh city only has two distinctive seasons which are the rainy and the dry season. I would say the former is my favorite one. The rainy season in Saigon usually starts in May and ends in late November every year.

During this period, although it will rain heavily almost every afternoon, the rain is short and clear quickly. Sometimes, you can experience sunshine and rain at the same time while the sky is still blue. Because of the rain, the temperature is a lot cooler and the air is clean and clear. The street is a bit slippery and dangerous because of that so everyone has to be cautious. Also, people has to bring their own raincoat during their commute.

This season is far different from the the dry season. Usually, dry season in Saigon is extremely scorching with temperature rises up to 40 °C and almost has no rain whatsoever. That’s the reason why I’ve chosen rainy season as my favorite one compare to the dry season.

I become very restless during the dry season due to the heat, moist air and skin problems. However, as soon as rainy season comes, everything’s relaxed because of the fresh air and rainy water while plants and trees look more lively. It’s also the season of a lot of my favorite fruits such as durian, avocado, mango and longan. Thank you for listening!

Các từ vựng và cấu trúc câu ở trên là nguồn tài liệu tham khảo cực kỳ hiệu quả cho các bạn có thể sử dụng không chỉ với chủ đề Describe your favorite season mà còn nhiều chủ đề khác trong bài thi IELTS Speaking. Bạn có thể tham khảo thêm các chủ đề khác tại chuyên mục IELTS Speaking nhé!

Blog DOL English