Describe Your House – IELTS Speaking Part 2 Sample 8.0+

Trong bài thi IELTS Speaking Part 2, chủ đề Describe your house là chủ đề thường xuyên xuất hiện. Đây cũng là đề bài tương đối khó và yêu cầu bạn phải làm thế nào để miêu tả chính xác, cụ thể, giúp người đọc, người nghe dễ dàng hình dung về ngôi nhà của bạn nhất. Bài viết sau đây sẽ chia sẻ kho từ vựng, ngữ pháp và bài mẫu theo chủ đề Describe your house.

blog-cover-editor