Hướng dẫn dạng Discuss Both Views - IELTS Writing Task 2

Discuss both views IELTS là một dạng khó đối với nhiều sĩ tử IELTS. Bạn không biết nên cấu trúc bài viết như thế nào với dạng đề này? Bài IELTS Writing Task 2 discuss both views nên có bao nhiêu đoạn? Đừng lo, trong bài viết sau đây DOL sẽ hướng dẫn chi tiết cách để làm dạng bài này nha!

00:00

1. Tổng quan về dạng bài Discuss both views

Đề bài sẽ đưa ra một chủ đề xã hội và 2 quan điểm (thường là trái ngược nhau) về vấn đề đó. Nhiệm vụ của bạn là thảo luận về 2 quan điểm đó đồng thời đưa ra ý kiến cá nhân của mình. Câu trả lời của bạn cũng phải đảm bảo đáp ứng được 4 yêu cầu sau đây:

 • Task Response: Bạn phải hiểu rõ vấn đề đặt ra và các quan điểm xung quanh nó để từ đó có thể thảo luận một cách chính xác cũng như đưa ra ý kiến cá nhân hợp lý với vấn đề;

 • Coherence and Cohesion: Các ý trong bài phải được sắp xếp theo một hệ thống dễ hiểu cho người đọc. Các đoạn văn viết phải cho thấy một sự liên kết cũng như cách chia đoạn là hợp lý;

 • Lexical Resource: Câu trả lời của bạn phải cho thấy sự đang dạng và chính xác trong cách dùng từ tiếng Anh;

 • Grammatical Range and Accuracy: Bài viết của bạn phải có nhiều cấu trúc câu đa dạng và được sử dụng chính xác.

1.1 Cách nhận biết dạng đề Discuss both views

Dạng đề Discuss Both Views sẽ đưa ra 2 quan điểm và câu hỏi trong bài sẽ là Discuss both views and give your opinion.

Ví dụ:

1.2 Lưu ý về cách nhận biết

Trong phần thi IELTS Writing Task 2, bạn cần phải viết tối thiểu 250 từ cho bài viết của mình. Điểm của bài Task 2 sẽ chiếm ⅔ điểm tổng trong phần thi IELTS Writing Test của bạn.

Bài thi IELTS sẽ không giới hạn thời gian làm bài Task 2 mà tùy thuộc vào thời gian làm Task 1 của bạn. Tổng cộng thời gian làm bài cho cả 2 phần là 60 phút. Tuy nhiên, để có đủ thời gian phân tích đề và làm viết câu trả lời, bạn nên dành ra 40 phút cho phần thi này.

Trong phần thi IELTS Writing Task 2, bài essay của bạn phải được viết bằng ngôn ngữ học thuật trang trọng. Nghĩa là:

Các ý chính trong bài viết phải được chia đoạn riêng biệt. Mỗi đoạn mang một ý chính và phải có câu chủ đề cho từng đoạn ở đầu;

Các câu văn phải bao gồm đầy đủ các thành phần chính trong câu (S + V). Cấu trúc câu phải hoàn chỉnh và chính xác;

Hạn chế lặp từ, vốn từ phải đa dạng và phải được sử dụng đúng ngữ cảnh. Hạn chế sử dụng những từ mang ý nghĩa tuyệt đối (Absolutely, definitely, obviously,…);

Hạn chế sử dụng những tiếng lóng (slang).

Ví dụ:

 • NOT ACADEMIC: your assignment is really bad!;

 • ACADEMIC: Your assignment still has room for improvement;

 • NOT ACADEMIC: Everyone is using social media these days (too broad);

 • ACADEMIC: A significant amount of the human population is using social media recently;

 • NOT ACADEMIC: I have the best solution to the problem. (Too certain);

 • ACADEMIC: I would suggest this solution to the problem.

00:00

2. Cấu trúc bài viết Discuss both views

Một bài viết essay Task 2 dạng discuss both views có cấu trúc chuẩn như sau:

2.1 Intro

Mở bài giúp người đọc hiểu được chủ đề của bài viết cũng như là ý kiến của bạn về vấn đề đó. Một mở bài chuẩn thường từ 2-3 câu.

Lưu ý: Ở phần mở bài, bạn nên trả lời trực tiếp ý kiến cá nhân của bản thân về chủ đề đó. Đừng trả lời vòng vo hay giải thích dài dòng.

2.2 Body

Sau khi đã giới thiệu về chủ đề của bài viết và ý kiến của bạn về vấn đề dưới dạng tổng quát, phần thân bài là lúc bạn sẽ phân tích chi tiết 2 quan điểm được đưa ra trong vấn đề cũng như ý kiến của bạn cho từng quan điểm.

Ở dạng đề discuss both views, thông thường 2 quan điểm về vấn đề sẽ trái ngược nhau. Ở thân bài 1, nhiệm vụ của bạn là phân tích quan điểm mà bạn không ủng hộ. Ở thân bài 2, bạn sẽ phân tích quan điểm mà bạn ủng hộ và nêu lên ý kiến của bản thân cho thấy tại sao quan điểm này lại được bạn ủng hộ. Một đoạn thân bài chuẩn sẽ có cách sắp xếp ideas sau:

 • Reason;

 • Causes and Effects

Mặc dù phải kiên định với những lập luận mà câu hỏi đưa ra trong khi mở rộng hai quan điểm, nhưng ý kiến ​​riêng của thí sinh về chủ đề được đưa ra có thể là bất cứ điều gì. Thí sinh có thể đứng về một trong hai quan điểm hoặc có thể đưa ra quan điểm thay thế về vấn đề.

https://www.pteielts.com/discuss-both-views-and-give-your-opinion/

2.3 Conclusion

Mục tiêu cho bạn ở phần kết luận là tóm tắt lại 2 quan điểm và khẳng định lại ý kiến cá nhân. Có một số trường hợp một số bạn sẽ viết thêm về prediction (dự đoán) hoặc suggestion (gợi ý) có liên quan đến câu hỏi chủ đề.

Tuy nhiên, các bạn chỉ cần bám sát sườn bài và đáp ứng các yêu cầu của dạng đề này thì sẽ đạt được điểm như mong muốn.

00:00

3. 4 bước viết bài IELTS Writing Task 2 dạng Discuss both views

Để có thể hoàn thành được một bài essay theo bố cục chuẩn vừa giới thiệu ở trên, các bạn nên tham khảo các bước viết bài sau:

Ví dụ:

Some people believe that studying at university or college is the best route to a successful career, while others believe that it is better to get a job straight after school. Discuss both views and give your opinion.

Bước 1: Phân tích đề bài và xác định câu trả lời

Ngay sau khi đọc và hiểu rõ đề bài, chúng ta cần phải xác định được hướng viết bài của chúng ta. Trong dạng đề discuss both views, sau khi hiểu được 2 quan điểm, bạn phải xác định được ý kiến của mình sẽ đồng tình với quan điểm nào. Nhiều bạn mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ xem mình thích quan điểm nào hơn.

Thật ra, bài thi IELTS là để kiểm tra trình độ giao tiếng tiếng Anh của bạn chứ không phải là bài thi nhận thức xã hội. Do những vấn đề đưa ra trong phần thi IELTS Writing Task 2 thường không có quan điểm nào tối ưu hay đúng nhất, bạn hãy lựa chọn quan điểm nào mà bạn dễ viết nhất. Dễ viết ở đây có nghĩa là quan điểm nào mà bạn có thể nghĩ ra được ngay ý để viết và mở rộng.

Sau khi đã xác định được hướng đi của bài viết, bạn bắt đầu brainstorming và lập dàn ý

Bước 2: Lập dàn ý

Trước khi bắt tay vào viết bài, bạn hãy bỏ ra từ 2-10 phút đề lập dàn ý từng phần cho bài viết của mình. Dàn ý của bài viết giúp bạn hệ thống tất cả các ý tưởng mà bạn nghĩ ra cho bài viết của mình. Ý tưởng được hệ thống rõ ràng sẽ giúp bạn dễ dàng mở rộng ý hơn bằng những luận cứ và ví dụ. Ngoài ra, dàn ý còn giúp bạn thiết lập một idea flow hoàn chỉnh và mạch lạc, bạn sẽ khó mà viết lạc đề được.

Dàn ý cho dạng đề discuss both views như sau:

Áp dụng vào ví dụ ta có dàn ý sau:

00:00

Bước 3: Viết bài

Mở bài

Paraphrase the question: Phần introduction chuẩn thường khoản 2-3 câu. Ở câu đầu tiên, bạn sẽ giới thiệu chủ đề được đưa ra trong đề bài. Cách tốt nhất để có một câu giới thiệu chủ đề chuẩn là paraphrase lại đề bài. Một số cấu trúc câu thường dùng:

 • Although some people think S + V, others disagree and believe that S+V

 • People have different views about whether S + V.

Thesis statement: Sau khi đã giới thiệu về chủ đề của bài viết, bạn bắt đầu thể hiện ý kiến của mình. Một số cấu trúc thường dùng:

 • While I understand why some people believe the former view is true, I think the latter is more reasonable.

=> Áp dụng vào ví dụ ta có Introduction sau:

When they finish school, teenagers face the dilemma of whether to get a job or continue their education. While there are some benefits to getting a job straight after school, I would argue that it is better to go to college or university.

Thân bài

 • Quan điểm không đồng tình:

Như đã đề cập ở các phần trước, một đoạn văn thân bài chuẩn sẽ bắt đầu bằng câu giới thiệu chủ đề (topic sentence). Sau đó, các bạn sẽ bắt đầu phân tích chủ đề bằng lập luận và ví dụ cụ thể.

 • Quan điểm đồng tình:

Tương tự như phần body 1, phần body 2 cũng bắt đầu bằng câu topic sentence. Bạn sẽ giới thiệu về quan điểm trong câu hỏi mà bạn đồng ý và từ đó phân tích chi tiết hơn về quan điểm đó.

Một số cấu trúc câu thường dùng:

 • Topic Sentence: On the one hand, there are several reasons why people think that S + V in the short term/ in some cases/ in some aspects.

 • Reason: Firstly, S+V – One reason could be that S + V

 • Cause and Effect: This leads to + N – This + V – As a result, S + V

=> Áp dụng vào ví dụ ta có bài viết:

Body 1:

The option to start work straight after school is only attractive because of its short-term outcomes. Many young people want to start earning money as soon as possible. In this way, they can become independent right after leaving school, and they will be able to afford their own house or start a family. In terms of their career, young people who decide to find work, rather than continue their studies, may progress more quickly. They will have the chance to gain real experience and learn practical skills related to their chosen profession. This may lead to promotions and a successful career.

Body 2:

On the other hand, I believe that it is more beneficial in the long run for students to continue their studies. Firstly, academic qualifications are required in many professions. For example, it is impossible to become a doctor, teacher or lawyer without having the relevant degree. As a result, university graduates have access to more and better job opportunities, and they tend to earn higher salaries than those following the aforementioned approach. Secondly, the job market is becoming increasingly competitive, and sometimes there are hundreds of applicants for one position in a company. Young people who do not have qualifications from a university or college will not be able to compete for their favorite positions and will have to settle for low-income occupations.

Conclusion

Ở phần kết bài, chúng ta tóm tắt lại câu trả lời của bản thân. Lưu ý, các bạn không được phép đưa thêm ý kiến mới vào trong thân bài và cũng không được copy y chang mở bài vào trong thân bài.

Cấu trúc câu thường dùng:

In conclusion, although it is partly true that S + V in some cases, I still support the view that S + V.

⇒ Ta có Conclusion sau:

For the reasons mentioned above, it seems that students are more likely to be more successful in their careers if they continue their studies beyond the school level.

Bước 4: Kiểm tra lại bài

Hãy dùng những phút còn lại sau khi hoàn thành bài viết để đọc lại và phát hiện cũng như sửa chữa các lỗi sai chính tả, ngữ pháp. Sau cho cùng, phần ngữ pháp và từ vựng chiếm 50% số điểm của bạn.

4. Một số bài mẫu tham khảo

Bạn có thể tham khảo một số bài viết Task 2 “xịn sò” chuẩn 8.0 tại đây nha!

5. Các câu hỏi thường gặp:

Dạng bài Discuss both views là gì?

Đây là dạng bài đưa ra 2 quan điểm về 1 vấn đề (2 quan điểm này thường trái ngược nhau). Và nhiệm vụ của thí sinh là đưa ra ý kiến cá nhân của bản thân, đồng thời phân tích cả 2 quan điểm đó trong thời gian quy định.

Những chủ đề thường gặp trong dạng bài Discuss both views IELTS Writing Task 2

 • Chủ đề Education

 • Chủ đề Environment

 • Chủ đề Health

 • Chủ đề Wild animals

 • Chủ đề Internet

 • Chủ đề Social Network

 • Chủ đề Youth psychology

 • Chủ đề Working pressure

Gợi ý 1 số đề ôn luyện dạng bài Discuss both views trong IELTS Writing Task 2

 • It is commonly believed that nowadays main factors that affect a child's development are media, pop culture and friends. A different point of view is that family plays the most significant role. Discuss both views and give your opinion.

 • A growing number of people feel that animals should not be exploited by people and that they should have the same rights as humans, while others argue that humans must employ animals to satisfy their various needs, including uses for food and research. Discuss both views and give your opinion.

 • Computers are being used more and more in education. Some people say that this is a positive trend, while others argue that it is leading to negative consequences. Discuss both sides of this argument and then give your own opinion.

 • Some people think that the best way to reduce crime is to give longer prison sentences. Others, however, believe there are better alternative ways of reducing crime. Discuss both views and give your opinion.

 • A growing number of people feel that animals should not be exploited by people and that they should have the same rights as humans, while others argue that humans must employ animals to satisfy their various needs, including uses for food and research. Discuss both views and give your opinion.

Những sai lầm phổ biến mà thí sinh dễ mắc phải khi làm dạng bài Discuss both views trong IELTS Writing Task 2 là gì?

 • Thí sinh không đưa ra ý kiến của cá nhân mình mặc dù đề bài đã hỏi rõ rằng thí sinh đồng ý hay không đồng ý.

 • Không đưa ra lý lẽ, dẫn chứng cho cả 2 quan điểm mà đề bài đưa ra. Hoặc chỉ nêu ví dụ cho 1 quan điểm mà thí sinh đồng ý.

 • Không phát triển cả 2 mặt của lập luận mà chỉ viết chung chung rồi kết bài.

 • Cố gắng sử dụng những từ vựng và ngữ pháp thật phức tạp.

 • Không chú ý đến dấu câu.

Thông qua bài viết này, DOL hy vọng bạn đã có một cách nhìn cụ thể hơn về 1 trong 4 dạng đề của phần thi IELTS Writing Task 2. Đây là một dạng đề tương đối khó do bạn sẽ phải phân tích 2 quan điểm. Vì thế, việc tìm ra câu trả lời “dễ” để có thể tìm ra được ý mở rộng được là việc bạn nên ưu tiên thực hiện đầu tiên. Sau đó, viết dàn ý sẽ giúp cho bạn có một hệ thống ý tưởng cụ thể để viết bài. Sau khi viết thì cũng nên dành thời gian để kiểm tra lại bài nhé.