Chủ đề Shopping - IELTS Speaking Part 1 Sample band 8.0+

Khi đang luyện thi IELTS Speaking, bạn chắc chắn sẽ phải mở rộng các ý tưởng cũng như trau dồi vốn từ vựng hằng ngày mọi lúc mọi nơi. Thực chất, việc trau dồi các ideas và từ vựng hàng ngày giúp khả năng ngôn ngữ của bạn ngày được cải thiện, bằng cách như vậy, bạn sẽ dần dần có thể nói được bất cứ một chủ đề nào trong tiếng Anh khi được yêu cầu. Thông qua bài viết này, DOL English sẽ giúp các bạn mở rộng ý tưởng và từ vựng thuộc chủ đề IELTS Speaking part 1 Shopping.

blog-cover-editor