Cách viết dạng Advantages and Disadvantages IELTS Writing Task 2

Dạng bài hỏi về mặt lợi và mặt hại (Advantages and Disadvantages) được xem là dạng bài dễ nhất trong IELTS Writing, thế nhưng trên thực tế phòng thi rất nhiều thí sinh vẫn còn bị mất điểm với dạng bài này. Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra những lỗi thí sinh hay mắc phải nhất khi làm dạng Advantages and Disadvantages IELTS Writing Task 2 nhé.

blog-cover-editor