🔔 𝐋𝐈𝐁𝐑𝐎 | MỞ ĐƠN THAM GIA TALKSHOW “SÁCH CHỮA LÀNH - ÂM Ỉ”

"Nếu chúng ta luôn biểu lộ lòng biết ơn với nhau thì vết thương nào cũng chữa lành, khó khăn nào cũng vượt qua và đỉnh cao nào cũng với tới." (Nhà sư Minh Niệm)

𝐋𝐈𝐁𝐑𝐎 | MỞ ĐƠN THAM GIA TALKSHOW “SÁCH CHỮA LÀNH -  ÂM Ỉ