Các cấu trúc câu hữu ích cho IELTS Writing Task 1 đạt IELTS 7.0

Bạn muốn cải thiện band điểm của mình ở bài viết IELTS Writing Task 1? Bạn gặp vấn đề với việc lặp đi lặp lại quá nhiều một cấu trúc hay chỉ viết các câu đơn rời rạc trong bài. Hãy đến với Dol và bỏ túi ngay một số gợi ý về Sentence Structure for IELTS Writing Task 1 và thành công đạt band 7.0 trong kỳ thi IELTS nhé!

I. Tiêu chí chấm điểm IELTS Writing là gì?

Các bài viết IELTS Writing Task 1 Task 2 được giám khảo đánh giá và chấm điểm dựa trên 4 tiêu chí, số điểm dành cho mỗi tiêu chí là như nhau:
  • Task Achievement/ Task Response đánh giá mức độ hoàn thiện của bài viết, hay khả năng trả lời yêu cầu của bài thi.
  • Coherence & Cohesion đánh giá tính liên kết và mạch lạc giữa các câu và các đoạn
  • Lexical Resources đánh giá khả năng vận dụng vốn từ vựng trong bài viết
  • Grammatical Range and Accuracy đánh giá mức độ đa dạng và chính xác của các cấu trúc ngữ pháp sử dụng trong bài viết.
Số điểm chính thức dành cho mỗi bài viết chính là trung bình cộng điểm của các tiêu chí nói trên.
Do đó, để cải thiện band điểm của bài viết, người học cần chú ý cải thiện hiểu biết và kỹ năng của mình ở từng tiêu chí một.


II. Các cấu trúc câu hữu ích cho IELTS Writing Task 1

Như đã đề cập ở trên, để tăng band điểm ở tiêu chí Grammatical Range and Accuracy, người học cần nhận biết và hạn chế các lỗi sai về ngữ pháp khi viết câu, đồng thời cần có sự thay đổi về cấu trúc câu trong IELTS Writing Task 1.
Tuy nhiên, nói đến khía cạnh chính xác về ngữ pháp, thí sinh không cần đạt đến trình độ hoàn hảo để có được các band điểm cao ở tiêu chí này. 
Kể cả ở band điểm 9, bảng mô tả chi tiết đặc điểm của thí sinh (IELTS Writing Task 1 Band Descriptors) vẫn chỉ ra rằng, người viết có thể vấn mắc một vài lỗi hiếm hoi, ví dụ như các lỗi nhỏ do bất cẩn hoặc thiếu chú ý mà người bản xứ vẫn mắc phải.
Ngoài ra, xét về band điểm 7, bảng mô tả cũng trình bày, người viết có sự kiểm soát tốt về ngữ pháp và dấu câu, nhưng vẫn có thể mắc một vài lỗi.
→ Xem thêm mô tả chi tiết về 4 tiêu chí đánh giá bài thi IELTS Writing tại IELTS Writing Task 1 Band Descriptors.
Tiếp theo, để cải thiện độ đa dạng về cấu trúc câu Dol xin giới thiệu với các bạn Sentence Structure for IELTS Writing Task 1, dùng để mô tả xu hướng và số liệu của các loại biểu đồ như sau:

1. As / Whereas/ While X verb, Y verb (at the same time)

  • Sử dụng từ nối để tạo thành câu phức
As/ Whereas/ While + mệnh đề, mệnh đề chính. (Trong khi …) 
Ví dụ:
Whereas the number of cars manufactured in Thailand rose substantially to 135,000 in 1992, the quantity in Argentina witnessed a slight drop to 100,000 at the same time.

2. Clause, followed by + Noun Phrase

  • Sử dụng mệnh đề quan hệ rút gọn thành past participle. 
followed by + cụm danh từ (theo sau là …)
Ví dụ:
In 2010, there was a significant growth by 20,000 in the number of girls participating in soccer, followed by a 5-year period of fluctuations around 150,000.

3. Clause, prior to/before Verb-ing

  • Sử dụng mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian dạng rút gọn.
Mệnh đề chính, prior to/ before (trước khi) + động từ thêm -ing.
Ví dụ:
The figure for car production in Thailand experienced a dramatic fall to 120,000 in 1992, prior to recovering and growing steadily to 160,000 in the following 10 years.

4. Clause, after Verb – ing

  • Sử dụng mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian dạng rút gọn.
Mệnh đề chính, after (sau khi) + động từ thêm -ing.
Ví dụ:
The figure for car production in Thailand recovered and grew steadily to 160,000 in 2002, after experiencing a dramatic fall to 120,000 in 1992.

5. In comparison to/with X, which verb, Y verb.

Sử dụng mệnh đề quan hệ và từ nối.
In comparison to/ with (So với) đối tượng X, which + động từ, đối tượng Y + động từ.
Ví dụ:
In comparison to the quantity in Argentina, which witnessed a slight drop to 100,000 in 1992, the number of automobiles produced in Thailand rose substantially to 135,000.

6. X verb, Verb-ing, (which verb).

Sử dụng mệnh đề quan hệ.
Ví dụ:
The number of boys playing soccer in their spare time grew significantly to 120,000 in 2010, surpassing that of girls, which recorded only 50,000.

Bài viết trên đây đã cung cấp cho các bạn tổng quan về tầm quan trọng của ngữ pháp trong bài viết IELTS Writing Task 1, cũng như 6 cấu trúc nâng cao cực hay để đạt được band điểm 7.0 mà nhiều bạn vẫn đang ao ước. Hãy thực hành ngay các gợi ý về Sentence Structure for IELTS Writing Task 1 của Dol và áp dụng thật thành thạo bài viết của mình nhé! Chúc các bạn đạt được band điểm Writing kỳ vọng trong kỳ thi chính thức!