Talk about Tet holiday in VietNam – IELTS Speaking Part 2

Trong bài thi IELTS Speaking, nói về một ngày lễ của quốc gia thường được đưa ra trong phần thi part 2. Đối với thí sinh Việt, nói về ngày Tết cổ truyền – Tet holiday in Vietnam là lựa chọn ưu tiên do đây là lễ hội lớn và có nhiều ý đề nói nhất. Qua bài viết này, DOL English sẽ cung cấp cho các bạn từ vựng, các câu chúc Tết ý nghĩa và bài mẫu hay, để sử dụng cho các dạng chủ đề nằm trong 10 Chủ đề IELTS Speaking part 2 này nhé.

blog-cover-editor