Talk About Your Favorite Food – IELTS Speaking Part 2

Trong bài thi IELTS Speaking Part 2, bạn sẽ được hỏi tương đối nhiều câu hỏi liên quan về Chủ đề Ẩm Thực (Food) như Talking about your favorite food, your favorite restaurant,v.v. Trong bài viết này, DOL English sẽ giới thiệu về các từ vựng liên quan đến chủ đề này, đi kèm các bài mẫu để bạn chuẩn bị tốt hơn cho bài thi của mình.

blog-cover-editor