Chủ đề Talk About Your Future Plans – IELTS Speaking Part 2

Talk about your future plans là một câu hỏi rất thú vị và có thể xuất hiện trong bài thi IELTS Speaking Part 2 hoặc trong giao tiếp tiếng Anh hằng ngày. Chủ đề này tương đối dễ để trả lời do ai mà chẳng có ít nhất một kế hoạch cho tương lai. Tuy nhiên, các bạn sẽ cần những từ vựng cũng như các cấu trúc câu hay, để có thể nói về chủ đề này một cách hiệu quả và chính xác. Trong bài viết ngày hôm nay, DOL English sẽ giới thiệu một số từ vựng cũng như bài mẫu (sample) chuẩn 8.0 cho IELTS Speaking Part 2 với Talk about your future plans nhé!

blog-cover-editor