IELTS Speaking Part 1: Bài mẫu & từ vựng chủ đề Tea or Coffee

Nhiều thí sinh dự thi vẫn chưa thể trả lời trọn vẹn hoàn toàn những câu hỏi liên quan đến chủ đề Tea or Coffee IELTS Speaking Part 1 . Lí do là các bạn chưa chuẩn bị kĩ từ vựng và cách trả lời cho những câu hỏi này. Trong bài viết này, DOL English sẽ hỗ trợ các bạn trả lời những câu hỏi liên quan đến chủ đề này, giúp các bạn “xử gọn” những câu hỏi này nếu bắt gặp trong phòng thi IELTS speaking nhé.

blog-cover-editor