TOP 4 VUA MARKETING 2022 - KHỞI TRANH CHUNG KẾT

Trải qua hai vòng thi, vào ngày 19/11, TOP 4 gương mặt xuất sắc bước tiếp vào vòng Chung kết đã được BTC Cuộc thi Vua Marketing 2022 công bố.

TOP 4 VUA MARKETING 2022 - KHỞI TRANH CHUNG KẾT