👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Từ vựng IELTS chủ đề Leisure Activities IELTS Speaking

Chủ đề này được xem là một trong những chủ đề tương đối “dễ thở” đối với những sĩ tử IELTS. Vì Leisure activities liên quan chủ yếu đến những hoạt động thường ngày trong lúc rảnh rỗi nên không đòi hỏi những từ vựng chuyên ngành hay những cụm từ quá khó. Tuy nhiên, trong phần thi IELTS đôi khi chủ đề này bị “biến tướng” thành những dạng đề khác nhau. Do đó, chúng ta cần "phòng thủ" vững chắc với bộ từ vựng IELTS chủ đề Leisure Activities sau đây. Bài học bao gồm 19 từ/cụm từ và 2 bài tập ứng dụng đi kèm!

Từ vựng IELTS chủ đề Leisure Activities IELTS Speaking