Chào bạn đến với

Entrance Test của DOL.

Bài Kiểm Tra đầu vào Online của DOL được thiết kế để kiểm tra một cách Tổng Quát và Nhanh Chóng khả năng sử dụng Từ vựng và Ngữ pháp tiếng Anh của bạn. Bài Kiểm Tra gồm 2 phần Grammar và Vocabulary


Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy nhấn Bắt đầu!

CẤU TRÚC BÀI KIỂM TRA
Vocab
35 câu trắc nghiệm.
30 phút
Grammar
35 câu trắc nghiệm.
30 phút
CÁC LƯU Ý QUAN TRỌNG
1 lần duy nhất
Bạn chỉ có thể làm bài kiểm tra này một lần duy nhất. Sau khi hoàn thành một kỹ năng, bạn sẽ được chuyển đến kỹ năng tiếp theo và không được quay lại kỹ năng trước đó.
Tập trung 60 phút!
Hãy đảm bảo rằng bạn không còn gì "vướng bận" trong 60 phút tới. Tập trung cao độ để có kết quả đánh giá chính xác nhất nhé!
Kiểm tra kết nối mạng
Bạn cần làm bài ở nơi có kết nối internet ổn định. Trường hợp quá xui bị rớt mạng hay cúp điện trong khi làm bài, bạn cần bình tĩnh, KHÔNG tải lại trang, nhanh chóng kết nối internet lại trong vòng 60 phút để tiếp tục làm bài.